قتل هشت طلبه ديني کليمي دربيت المقدس | آلمان و جهان | DW | 07.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

قتل هشت طلبه ديني کليمي دربيت المقدس

امروز جمعه ، هزاران اسرائيلي دربيرون مدرسه ديني کليمي اي که درآن هشت طلبه اسراييلي توسط مردي که مظنون به فلسطيني بودن است ، کشته شده اند، جهت تشعييع جنازه آنان اجتماع نموده اند.

معاونان طبی اجساد کشته شدگان را از مدرسه بیرون می کشند

معاونان طبی اجساد کشته شدگان را از مدرسه بیرون می کشند

يک خاخام ريشدار به ياد کشته شدگان ، مزاميري را به زبان عبري خط به خط قرائت مي کند وديگران وي را دنبال مي نمايند. ازجمله کشته شدگان يک تن 26 ساله بوده وديگران بين 15 تا 19 سال داشته اند.

تيراندازيهايي که به روزپنجشنبه صورت گرفت ازچهارسال بدينسو يعني از حمله انتحاري 17 اپريل سال 2006 که موجب قتل 11 نفر درتل ابيب گرديد، مرگبارترين حادثه بوده است.بيم آن مي رود که اين امر موجب تشديد بيشتر جنگ ميان اسرائيل وفلسطينيها وخدشه دارساختن مذاکرات صلح گردد.

قاتل دراثر تيراندازي يک افسرنظامي اسرائيلي کشته شده است. مقامات نظامي اسرائيلي تا اکنون هويت قاتل را تعيين نکرده اند. اما گفته مي شود که وي ازبيت المقدس شرقي يعني ناحيه اي آمده است، که درآنجا فلسطينيان کارت هويت اسرائيليان را دارند ومي توانند به اسرائيل بيايند.

به هنگام جلسه شبانه ، هنگام کتابخانه مدرسه ديني مملو ازطلبه مي باشد ، مرد تفنگدار برحاضران شليک نموده است. بسياري شاگردان ازترس جان ازطريق ارسيها پا به فرارگذاشتند.

ميکي روزنفيلد سخنگوي پليس گفته است که قاتل از ازدروازه اصلي داخل کتابخانه شده، به هنگامي که وي داخل کتابخانه شده است، حدود 80 طلبه درآنجا حضور داشته اند. وي با خود مسلسل وتفنگچه اي را حمل مي کرده است که به هنگام حمله ازهردوي آنها استفاده مي کرده است.

مدرسه اي که درآن اين حادثه اتفاق افتاده است به نام مرکز هاراو ياد مي شود که ازجمله مراکز تحقيقي معتبريهوديان شمرده شده وگفته مي شود با رهبران جنبش اسکان يهودان درساحل غربي اردن ارتباط دارد.

ديويد سيمون، مدير اين مدرسه کليمي گفته است : مرد قاتل توسط يک فارغ التحصيل اين مدرسه کليمي که درعين زمان افسرارتش نيز مي باشد، ازپا درآورده شده است.وي مي گويد:" وي تروريست را ديد که شليک مي کند؛ با کارداني عجيبي به يکي ازاتاقهاي ديگر براي کشتن وي رفت ."

محمود عباس رئيس جمهور فلسطينيان اين حمله را مورد تقبيح قرارداده است. با اينهم به روزجمعه نمايندگان پارلمان اسرائيل ازحکومت آن کشور تقاضا نموده اند تا مذاکرات صلح با فلسطينيان را قطع بکند.

مارک ريجيو سخنگوي حکومت اسرائيل گفته است که حکومت فلسطين بايد عليه افراط گرايان دست به عمل بزند ، نه اينکه تنها آنها را تقبيح نمايد. وي علاوه نموده است:" قتل عام امشب دربيت المقدس لحظه تعيين کننده اي است... واضحاً کساني که ازاين خونريزي تجليل مي کنند، نشان مي دهند که نه تنها دشمن اسرائيل اند، بلکه دشمن بشريت نيزمي باشند".درمورد مذاکرات صلح تصميمي گرفته نشده است.

گفته مي شود که 7000 نفر درجاده هاي جباليه راهپيمايي نموده وبه افتخاراين حادثه شليک هوايي کرده اند. آنها براي عيادت به خانه هاي کساني رفتند که دراثر حملات اخير اسرائيل زخمي يا متضرر گرديده اند.

درشهرجنوبي رفع اهالي حلوا بخش کرده ، موترها را به حرکت درآورده و مبارزان با شليک راکتها ازاين خبراستقبال کرده اند.

آگهی