قانون جدید کار برای متقاضیان پناهندگی در آلمان | آلمان و جهان | DW | 28.07.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

قانون جدید کار برای متقاضیان پناهندگی در آلمان

متقاضیان پناهندگی در آلمان اجازه ندارند در سال اول توقف خود کار کنند. اتحادیه اروپا می خواهد با یک قانون جدید این زمان را کوتاه کند؛ اما این امر تغییرات زیادی در وضعیت پناهندگی در آلمان به وجود نمی آورد. (عکس: آرشیف)

پر کردن درخواست نامه ها، انتظار طولانی در دفاتر برای متقاضیان پناهندگی در آلمان تقریباً مشغولیت های روزانه است. طبق گزارش دفتر آمار آلمان، از جمله حدود 130 هزار متقاضی پناهندگی در آلمان، فقط 3،7 درصد آنها به کار و از این تعداد یک سوم آن به کار رسمی هشت ساعته در روز مشغول هستند.

شمار اندک این افراد به این معنا نیست که متقاضیان پناهندگی نمی خواهند کار کنند، بلکه آنها اجازه کار را دست کم در دوازده ماه اول توقف خود در آلمان ندارند.

بعد از سپری شدن مدت دوازده ماه، مقامات آلمانی اگر بخواهند، اجازه کار به متقاضیان پناهندگی می دهند. قرار است که یک قانون جدید اتحادیه اروپا در این وضعیت تغییر بیاورد. بر اساس این قانون، متقاضیان پناهندگی در آینده در تمام کشورهای عضو اجازه کار را بعد از نه ماه توقف در این کشورها به دست می آورند. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا توافق خود را به این قانون جدید اعلام کرده اند.

ترس آلمان از پناهندگان اقتصادی

متقاضیان پناهندگی اکنون به مدت 12 ماه اجازه کار در کشور میزبان را ندارند.

متقاضیان پناهندگی اکنون به مدت 12 ماه اجازه کار در کشور میزبان را ندارند.

قانون جدید در واقع یک توافق مصلحت آمیز است. در حالی که کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد زمان دریافت اجازه کار را برای متقاضیان پناهندگی بعد از شش ماه اول توقف آنها در کشورهای عضو تعیین کند، حکومت آلمان اصرار دارد که قانون کنونی با مدت دوازده ماه به اعتبار خود باقی بماند تا به گفته آنان، به این وسیله از سوء استفاده از قانون پناهندگی جلوگیری شود. چنانچه وزارت خارجه آلمان به پرسش دویچه وله، در این رابطه گفت: "شیوه عمل قانونی در امور پناهندگی باید این انگیزه را کاهش دهد که کسی تنها به دلایل اقتصادی به آلمان نیاید و با این انگیزه درخواست پناهندگی ندهد".

اما این شیوه عمل از مدتی به این سو در آلمان مورد انتقاد قرار می گیرد. زیرا متقاضیان پناهندگی با منع کار، مجبور به دریافت کمک های دولتی می شوند و علاوه بر آن، بدون کار ادغام در جامعه برای آنها بیش از پیش مشکل می شود. افزون بر این، برای پناهندگان روزهای یکنواخت ناشی از بیکاری، احساس بیهودگی و تحقیر به وجود می آورد؛ احساسی که متقاضیان پناهندگی از آن شکایت می کنند.

برند مسوویچ کارشناس امور پناهندگی از سازمان غیر دولبتی "حامیان پناهندگی" به این نظر است که برای پناهجویان دلایل اقتصادی برای رفتن به یک کشور به ندرت نقش اساسی دارند. او در این باره می گوید: "انگیره ها برای پناهندگان بیشتر این است که کجا می توانند موثر باشند و چه رابطه ای با کشور میزبان برای آنها وجود دارد".

به این ترتیب بیشتر پناهجویان به کشورهایی می روند که خویشاوندان آنها در آنجا زندگی می کنند و به زبان آنها سخن می گویند. برند مسوویچ با این نظر موافق نیست که متقاضیان پناهندگی که در جستجوی کار در آلمان هستند، با درخواست کنندگان آلمانی برای کار رقابت می کنند؛ چون بسیاری از پناهجویان شایستگی های لازم تحصیلی و آموزشی را با خود نمی آورند و افزون بر آن کارنامه های تحصیلی آنها در آلمان غالباً به رسمیت شناخته نمی شود.

این کارشناس امور پناهندگی مانند بسیاری از انتقاد کنندگان، خواهان لغو منع کار برای پناهجویان است.

روتا / مبلغ

ویراستار: عاصف حسینی

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی