قانون جديد خريد تکت هواپيما دراتحاديه اروپا | آلمان و جهان | DW | 13.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

قانون جديد خريد تکت هواپيما دراتحاديه اروپا

پارلمان اتحاديه اروپا در شهر اشتراسبورگ فرانسه تصميم گرفت که قيمت هاي فريبندۀ تبليغاتي را که باعث سردرگمي مشتريان مي شود منع قرار دهد

default

اين قانون که قرار است از خزان امسال ببعد عملي گردد، قيمت دقيق عرضه کنندگان را تقاضا مي کند. کساني که در اتحاديۀ اروپا سفر مي کنند، در آينده مي توانند قيمت تکت خطوط هوايي مختلف را بهتر مقايسه کنند. در قانون جدید آمده است که مسافران بايد بتوانند هنگام تأييد تکت هواپيماي شان، منجمله از طريق انترنت هم، در مورد قيمت واقعي و نهايي تکت، که شامل ماليات، تکس ميدان هوايي و عوارض ديگر باشد، معلومات حاصل کنند. اين مسأله به سود آنعده از خطوط هوايي نيست که قيمت تکت شان پس از تأييد خريد از جانب مشتري به مراتب بالاتر از قيمت تبليغاتي شان است.

در تابستان امسال هنوز هم بايد تفاوت هاي غير منتظرۀ قيمت ها را انتظار داشت، زيرا مقررات جديد اتحاديۀ اروپا از ماه اکتوبر ببعد به مرحلۀ اجراء گذاشته مي شوند.

EuGH kippt EU-Beschluss zur Übermittlung von Fluggastdaten an USA

اما پس از آن شرکت هاي هواپيمايي بايد شيوۀ تأييد و خريد تکت از طريق انترنت را تغيير بدهند. مشتري بايد قيمت نهايي را از همان آغاز بداند، نه زمانيکه ديگر به اصطلاح کار از کار گذشته باشد.

اليزابت يگل نمايندۀ پارلمان اتحاديۀ اروپا مي گويد: "گذشته از اينکه در کجا و چگونه تکت تأييد مي شود، در انترنت هم بايد در يک نگاه قيمت اصلي را بتوان ديد."

نه تنها عرضه کنند گان تکت هاي ارزان قيمت، بلکه تعداد زيادي از شرکت هاي هواپيمايي، با اين نيرنگ کار مي کنند. هنگام تأييد و خريد تکت از طريق انترنت، که در مراحل زيادي صورت مي گيرد، با گذشت هر مرحله يک مصرف تازه به قيمت اوليه علاوه مي گردد، از قبيل ماليات، مخارج اضافي براي بکس ها و غيره. اينها همه در آينده بايد از همان آغاز واضح باشند. اگر يک شرکت هواپيمايي مي خواهد که بخاطر بکس ها پول اضافي دريافت کند، در آينده هم مي تواند اين کار را بکند.

بدتر از همه پول اضافي است که بخاطر مخارج مواد سوخت طياره از مشتري گرفته مي شود، در حالي که چنين چيزي اصلاً وجود ندارد.

Abflughalle Flughafen in Pristina, Kosovo

اولريش شتوکمن عضو پارلمان اتحاديۀ اروپا مي گويد: "مسافران حق دارند قيمت دقيق تکت ها را بدانند. ازينرو قيمت نهايي بايد هميشه معلوم باشد و هم اين که اين قيمت نهايي چه چيز ها را دربر دارد."

کميسيون اتحاديۀ اروپا در پايان سال گذشته تحقيقات قابل توجهي را درين رابطه به نشر سپرد. نتيجۀ اين تحقيقات نشان داده بود که از 400 عرضه کننده، که تکت هواپيما را از انترنت مي فروشند، نيمي از آنان، حتي برخي از شرکت هاي بزرگ هواپيمايي، با چنين شيوۀ فروش کار مي کردند.

شرکت هاي لوفت هانزا و يا KLM هم در گذشته چندين بار مورد انتقاد قرار گرفته بودند.

چيزي ديگري که منع قرار داده شده است عبارت از فروش بيمۀ سفر است که تا کنون بصورت اتوماتيک با فروش تکت صورت مي گيرد. انتخاب دريافت اين بيمه از قبل براي مشتري انجام يافته و بعداً از مشتري پرسيده مي شود که آنرا مي خواهد يا خير. در آينده اين هم عوض مي شود. هرکسي که خواهان بيمۀ سفر باشد بايد از اول خودش تصميم بگيرد، نه برعکس آن.

گرچه نمايندگان پارلمان اتحاديۀ اروپا مي دانند که شرکت هاي هواپيمايي احتمالاً بقدر کافي مبتکر هستند تا راه هاي ديگري را براي جلب مشتري بيابند، با آنهم اميدوار اند که با اين تصميم از ماه اکتوبر ببعد ديگر فريبکاري صورت نگيرد.

مطالب مرتبط

آگهی