قانون احوال شخصيه شعيان وحقوق زنا شوهري درافغانستان | افغانستان | DW | 06.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

قانون احوال شخصيه شعيان وحقوق زنا شوهري درافغانستان

قانون احوال شخصيه شيعيان وحقوق زنا شوهري درافغانستان ، به دليل اعتراضات شديداز خارج و داخل افغانستان موقتاً از تصويب باز ماند. اما مناقشه ميان اصول بنياد گرايي و قرائت جديد از اسلام بجايش باقي است.

هزاران زن بینوا درکابل درچنین وضع دور ازکرامت انسانی گدایی می کنند.هرگاه دربیرون خانه کارنکنند، کی می تواند برای آنها نفقه تهیه کند؟

هزاران زن بینوا درکابل درچنین وضع دور ازکرامت انسانی گدایی می کنند.هرگاه دربیرون خانه کارنکنند، کی می تواند برای آنها نفقه تهیه کند؟

حامد کرزي رييس جمهورافغانستان، بعد از انتقادات شديد از سراسر جهان، بررسي مجدد قانون جديد را اعلام کرد. حُسن بانو غضنفر وزير امور زنان افغانستان، از اين قانون به عنوان تبعيض حقوقي عليه زنان ياد کرده ومي گويد:

"در افغانستان نبايد آزادي زنان يه وسيلۀ قانون نقض گردد، زيرا در قانون اساسي افغانستان اصل برابري زن و مرد تثبيت شده است. در صورتي که بخشي از اين قانون خلاف آن واقع شود، بايد يقيناً مورد بررسي قرا گيرد و تغيير داده شود."

انگيلا مرکل صدر اعظم آلمان فدرال ، سخيفر دبير کل ناتو و ديگر سياستمداران با مقام و شهرت جهاني، با صراحت عليه اين قانون جديد اعتراض کردند. به خصوص مادۀ 132 قانون جديد احوال شخصيه شيعيان وحقوق زنا شوهري ، خيلي سوال برانگيز است. نظر به اين ماده، مرد، در صورتي که در سفر نباشد، هر چهار روز به همخوابه شدن با همسرش ملزم مي باشد. زن بايد به اين ميل مرد "با رضايت" واکنش نشان دهد.

حسن بانو غضنفر وزیرامورزنان در روز بین المللی زن پارسال تحقه ای سپاسگزاری زنان را به کرزی تقدیم کرد. اما امسال کرزی درپای قانون جدید وتبعیض آمیز امضا کرده است.

حسن بانو غضنفر وزیرامورزنان در روز بین المللی زن پارسال تحقه ای سپاسگزاری زنان را به کرزی تقدیم کرد. اما امسال کرزی درپای قانون جدید وتبعیض آمیز امضا کرده است.

انتقاد کنندگان اين ماده را مشروعيت بخشيدن براي مردان تلقي مي کنند تا به آن وسيله زن را براي همخوابه شدن مجبور سازند. باوجود آن که قانون جديد زناشوهري شيعيان، قاعده هاي مثبتي چون تعيين سن ازوداج دختران به 16سال را در بر دارد، اما حقوق شناسان افغانستان به اين قانون در کل، مشروعيت بخشي ديني به تبعيض در برابر زنان شيعه را مي بينند. نصرالله ستانکزي، استاد حقوق مدني دانشگاه کابل ، دراين باره مي گويد:

"اين قانون منطبق به اميال مردان است ودر شکل کنوني آن براي زنان مشکلاتي را خلق مي کند. اين قانون با حقوق مدني بين المللي نيز همخوان نيست."

قانون جديد زناشوهري براي شعيان افغانستان ، يکبار ديگر حاکميت برداشت محافظه کارانه از اسلام و نفوذ بنياد گرايان را در افغانستان و تضاد اين قانون را با معيار هاي حقوقي بين المللي نشان مي دهد. مثلاً در قانون اساسي افغانستان از يک طرف برداشت هاي بين المللي از حقوق انسان درج شده است و از طرف ديگر شريعت مطح مي باشد. اين امر در واقع ريختن آب به آسياب بنياد گراياني است که راه را براي هرگونه تفسير محافظه کارانه از اسلام را براي آن ها باز مي گذارد.

خالده هاشمی نمونه یک دوشیزه آگاه افغان است که باهنرش برابری همه انسانها را به نمایش می گذارد

خالده هاشمی نمونه یک دوشیزه آگاه افغان است که باهنرش برابری همه انسانها را به نمایش می گذارد

خانم صفورا ايلخاني، نماينده شيعي در پارلمان افغانستان مي گويد:

"پارلمان افغانستان اين قانون را در اثر فشار بعضي از روحانيان و سياستمداران شيعي و نيز ملا هاي سني مذهب مورد تأييد قرار دادند."

کارشناسان و سياستمداران ديگر به اين نظر اند که رييس جمهور حامد کرزي به اين دليل امضايش را در پاي اين قانون گذاشته است تا رضايت بعضي از ملا هاي شيعي را در انتخابات پيشرو به دست آورد.

باجود آنکه تا به حال سر شماري در افغاستان صورت نگرفته است، شيعه هاي افغانستان قريب 20 در صد جمعيت کشور را تشکيل مي دهند.

حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان، از مدتها به اينسو تلاش مي ورزد که خود را دردل نيرو هاي محافظه کار افغانستان شيرين کند. او مي خواهد درضمن سايرموارد، مانند انتقاد ازايالات متحده امريکا ويا محدود کردن آزاديهاي مطبوعات وسايرآزاديها ، بدينوسيله شهرتش را به عنوان يک دست نشاندۀ سياسي نيرو هاي بين المللي در افغانستان نجات دهد.

زبينه ماتهي/ حسين مبلغ

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی