قاتل مروه الشربيني به حبس عمري محکوم شد | آلمان و جهان | DW | 12.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

قاتل مروه الشربيني به حبس عمري محکوم شد

با همه واکنشهاي عاطفي برخي مسلمانان درمورد قتل مروه الشربيني توسط يک جوان آلماني روسي تبار ضد خارجي ، آلمانيها آنرا واقعه منحصربه فرد دانسته و محکمه اشد مجازات را براي قاتل تقاضا کرد.

با آنکه درنظرخواهیها برخی سوء تفاهمات درمورد اسلام دربین آلمانیها دیده می شود، اما اکثریت مردم وحکومت آلمان علیه مسلمانان تبعیض روا نمی دارند

با آنکه درنظرخواهیها برخی سوء تفاهمات درمورد اسلام دربین آلمانیها دیده می شود، اما اکثریت مردم وحکومت آلمان علیه مسلمانان تبعیض روا نمی دارند

قتل مروة الشربينى، ازنگاه متعصبان اصلاح ناپذيرنه تنها علامتي ازاحساسات اسلام ستيزانه درآلمان پنداشته مي شود ، بلکه واکنشهاي بسيارعاطفيي ازاين دست را درمصر، آلمان وکشورهاي ديگر، دربين صفوف اکثريت مسلماناني دامن زد که همه اشکال افراط گرايي را رد مي کنند.

بسياري آلمانيها اما اين قتل را چون يك واقعه نهايت منحصر به فرد نگريسته وبروز عواطف شديد دربين بسياري ازمسلمانان را غيرعقلاني ومبالغه آميز مي دانند.

محكمه البته در مورد عكس العمل مسلمانان و حدود بد بينى در مقابل اسلام در جامعهء آلمان تحقيق و حكمى را صادر نكرد، بلكه بصورت خاص در مورداين قتل و انگيزه هاى آن فيصله کرد۰ حكم محكمه بسيار واضح و قاطع صادر گرديد: قاتل شديد ترين مجازات را نظر به قانون جزايى دولت آلمان متحمل مي شود ، كه همانا حبس عمرى يى بدون تخفيف ميباشد۰

محكمه با تعيين اين حد مجازات واضح ساخت: انواع جرايم ناشى از خصومت با خارجيان تا به سرحد قتل در آلمان نه با تخفيف و نه با هم تحمل، بلكه با همه شدت و جديت قانون مجازات ميشود۰

قاتل شربینی یک جوان آلمانی ضد خارجی روسی تبار است

قاتل شربینی یک جوان آلمانی ضد خارجی روسی تبار است

با آنهم دو نقطه براى بسياري مسمانان غير قابل درك باقى ميماند: يكى اينكه در يك كشور با امنيت چون آلمان قاتل چگونه توانست با يك كارد ۱۸ سانتى مترى داخل سالون محكمه شود، و ديگر اينكه اين قتل در بين مسلمانان و غير مسلمانان طور مختلف ديده ميشود۰ عين اختلاف ديد را ميتوان در واقعات ديگر همسان نشر كايكاتورهاى پيغامبر اسلام در سال ۲۰۰۶ و بيانيه ى اسلام انتقادى پاپ بينيديكت ۱۶ در يونى ورزيتى ريگينسبورگ آلمان يافت۰

از ميان مسلمانان متأسفانه آواز هاى كافى در اينكه مسلمانان در جامعهء آلمان از طرف دولت مورد تبعيض و عمدا" بمعرض تعرض و تجاوز تندروان قرار داده نميشوند، شنيده نشد۰ ولى هم از جانب آلمان نيز طور كافى، درك اين مشكل مشهود نگرديد۰

از همه پرسيهاى جدى استنباط شده ميتواند که در بين بعضيها در جامعهء آلمان البته جسته و گريخته سوء اعتماد، ترس و بدبينى در مقابل اسلام ديده ميشود.

رينرزوليش/ عبدالمجيد ملک

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی