فيصله ناتو درمورد آموزش دادن سربازان وپليس افغانستان | آلمان و جهان | DW | 04.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

فيصله ناتو درمورد آموزش دادن سربازان وپليس افغانستان

ديگرتقاضاهاي قبلي که ارتش فدرال آلمان درجنوب افغانستان سرباز بفرستد، مطرح نمي باشد، به جاي آن فرانسه به اين کشورسربازبيشتر مي فرستد.

سارکوزی ومیرکل دراجلاس سران ناتو دربخارست

سارکوزی ومیرکل دراجلاس سران ناتو دربخارست

ديروزپنج شنبه در نشست سران کشور هاي عضو ناتو- پيمان انتلانتيک شمالي - در بخارست يکي از موضوعات مهم که بصورت مفصل مورد جر و بحث قرار گرفت، موضوع افغانستان بود. در افغانستان دست کم 47 هزار سرباز نيروي هاي بين المللي کمک به حفظ امنيت درافغانستان يا آيساف تحت فرماندهي ناتو اجراي وظيفه مي کنند. ايالات متحده امريکا با 19 هزار سربازش بزرگترين نيروي نظامي است که در مناطق نا امن جنوب ودر شرق افغانستان عمليات نظامي دارند .سربازان آلماني در مناطق نسبتاً آرام شمال جابجا شده اند. ايالات متحده امريکا هنوز هم از کشور هاي عضو ناتو تقاضا مينمايد که به تعداد سربازانشان بيافزايند و هم حاضر به ماموريت در مناطق جنوب و شرق افغانستان گردند. آلمان تا اکنون اجراي ماموريت به جنوب افغانستان را رد نموده و روي آن پافشاري

مينمايد.

نيکولاس سارکوزي رئيس جمهور فرانسه يگانه رئيس جهوري است که حاضر گرديده است 700 سرباز تازه نفس را در شرق افغانستان بفرستد. به اين اساس ايالات متحده امريکا ميتواند از شرق تعداد سربازانش را کمترسازد و در جنوب افغانستان بيشتر سرباز بفرستد.

ناتو در بخارست براي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان وعده ادامه حمايتش را داد. ولي به اساس ستراتيژي جديد بايد بيشتر برنامه هاي غيرنظامي روي دست گرفته شوند وعمليات نظامي کمتري به راه افتند. اين چيزي است که با مواضع حکومت آلمان فدرال نيز انطباق دارد. چنانکه انگلا ميرکل صدراعظم آلمان فدرال گفته است :" ناتو امروز صرف روي جزء کمک هاي نظامي اش در افغانستان آينده صحبت نمينمايد ، بلکه ناتو روي اجزاي جامعي ، يعني اينکه چگونه مي تواند درافغانستان امنيت برقرار شود، مذاکره مي کند.واين براي من درحقيقت يک پيشرفت است. درريگا ما گفتيم که ما خواهان چنين يزي مي باشيم .امروز ما چنان پيش رفته ايم که دراين ارتباط مباحثه مي کنيم واين بحث يک بعد ديگر هم دارد وآن اينکه ما انکشاف ستراتژي امنيتي ناتو را درانطباق با امنيت اروپا درنظرداريم ."

هدف طويل المدت اين است که افغانستان به يک حاکميت کامل دست يابد. تا حال60 هزار سرباز نيروي امنيتي افغانستان از طرف ناتو آموزش يافته اند. سخن از 80 هزار سرباز نيروي امنيتي و پوليس افغانستان است که بايد تعليمات و آموزش لازم ببينند. به اساس اظهارات يونگ وزير دفاع آلمان فدرال ، آلمان ميخواهد 7000 سرباز را آموزش دهد. در مورد ماموران پوليس رقم مشخصي گفته نشده است ولي از 82 هزار مامور پوليس سخن زده ميشود. بلاخره بايد زماني نيروي امنيتي و پوليس افغانستان به صورت مستقل مسووليت را بدست گيرند. اما يک برنامه مشخص براي اين مساله در نشست سران کشورهاي عضو ناتو در بخارست تعيين نگرديده است. حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان دررابطه با پيشرفتهايي درکشورش به عمل آمده اند، چنين گفت : ." افغانستان اکنون در شرايطي قرار دارد که مسووليت هاي امنيتي اش را بدوش گيرد. از ماه اگست به بعد آماده خواهد بود تا امنيت را در کابل دردست گيرد."

سازمان ملل متحد نيز ميخواهد در مسايل افغانستان نقش بزرگتري را بازي نمايد. بانکي مون دبيرکل سازمان ملل متحد ميگويد:" هدف اساسي در نشست بخارست اين بود که خواست جامعه بين المللي جهت کمک به مردم وحکومت افغانستان براي ايجاد يک کشور باثبات و مرفه، که درآن حقوق بشر کاملاً رعايت شده وتروريسمي وجود نداشته باشد؛ تقويت گردد."

اينکه سارکوزي رئيس جمهور فرانسه به صورت نمادين اعلام نمود که آماده است سربازان بيشتر به افغانستان بفرستد بي جهت نيست . فرانسه ميخواهد در تصميم گيري هاي ناتو دوباره اجازه سهمگيري داشته باشد. در دوران جنرال دوگول در سال 1966 فرانسه از ناتو بيرون رفت .فرانسه اکنون در ماموريت هاي نظامي ناتو ميتواند سهم داشته باشد ولي در اتخاذ تصاميم مهم نظامي اجازه ندارد صحبت نمايد. اکنون سارکوزي ميخواهد اين موضع را تغيير دهد. ولي از جانب ديگر چون مردم فرانسه در برابر ناتو که بيشتر امريکا نيروي تصميم گيرنده آن مي باشد، با نظر شک وترديد برخورد مينمايد، سارکوزي از يک سياست دفاعي و امنيتي قوي اروپاي پشتيباني نمايد.اومي گويد:" بگذاريد که اتحاديه دفاعي اروپايي را نيز انکشاف بدهيم وما بازهم با ناتو همکاري مي کنيم . هردوي آنها همزمان کارمي کنند، نه اينکه اين يا آن را انتخاب نمود. انتظار نشست سران بعدي را داريم ."

نشست بعدي ناتو در اشتراسبورگ در سال 2009 برگزارخواهد شد و ميتواند زمينه خوبي براي برگشت فرانسه به ناتو باشد. 2009 شصتمين سالروز بنيادگذاري ناتو هم است.

مطالب مرتبط

آگهی