فهرست نامزد وزیران تایید شده و رد شده از سوی ولسی جرگه | دويچه وله دری | DW | 28.01.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

دويچه وله دری

فهرست نامزد وزیران تایید شده و رد شده از سوی ولسی جرگه

ولسی جرگه پارلمان افغانستان بعد از شنیدن برنامه های وزیران پیشنهادی حکومت وحدت ملی، روز چهار شنبه برای آنها صندوق رای اعتماد گذاشت. میزان آرای نامزد وزیران را در فهرست زیر بخوانید:

رحمت الله نبیل به حیث رئیس امنیت ملی تایید شد:

رای تایید: 154

رای رد: 58

رای باطل: 9

رای سفید: 22

شرمحمد کریمی، نامزد وزیر وزارت دفاع افغانستان نتوانست رای اعتماد بگیرد:

رای تایید: 96

رای رد: 112

رای باطل: 7

رای سفید: 26

صلاح الدین ربانی به حیث وزیر خارجه افغانستان تایید شد:

رای تایید: 151

رای رد: 70

رای باطل: 9

رای سفید: 12

نور الحق علومی به حیث وزیر داخله تایید شد:

رای تایید: 131

رای رد: 91

رای باطل: 6

رای سفید: 15

سردار محمد رحمان اوغلی وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد رد شد:

رای تایید: 104

رای رد: 103

رای باطل: 9

رای سفید: 27

اکلیل حکیمی به حیث وزیر مالیه تایید شد:

رای تایید: 128

رای رد: 86

رای باطل: 8

رای سفید: 21

فیروز الدین فیروز به حیث وزیر صحت عامه تایید شد:

رای تایید: 170

رای رد: 54

رای باطل: 4

رای سفید: 12

خاطره افغان، نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی نتوانست رای اعتماد نمایندگان را بگیرد:

رای تایید: 71

رای رد: 146

رای باطل: 3

رای سفید: 21

گل زلمی یونسی، نامزد وزیر وزارت معارف نتوانست رای اعتماد نمایندگان ولسی جرگه را بگیرد:

رای تایید: 90

رای رد: 123

رای باطل: 9

رای سفید: 21

برنا کریمی، نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نتوانست اعتماد ولسی جرگه را کسب کند:

رای تایید: 115

رای رد: 97

رای باطل: 5

رای سفید: 26

عباس بصیر، نامزد وزیر وزارت فواید عامه نتوانست رای اعتماد ولسی جرگه را بگیرد:

رای تایید: 85

رای رد: 131

رای باطل: 8

رای سفید: 19

سید حسین عالمی بلخی، نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از سوی ولسی جرگه مورد تایید قرار گرفت:

رای تایید: 134

رای رد: 87

رای باطل: 5

رای سفید: 17

داوود شاه صبا، نامزد وزارت معادن موفق به کسب اعتماد نمایندگان ولسی جرگه شد:

رای تایید: 146

رای رد: 74

رای باطل: 10

رای سفید: 13

نصیر احمد درانی، نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات نیز رای اعتماد ولسی جرگه را به دست آورد:

رای تایید: 145

رای رد: 71

رای باطل: 5

رای سفید: 19

عبدالرحمان صلاحی، نامزد وزیر وزارت انرژی و آب نتوانست رای اعتماد ولسی جرگه را به دست بیاورد:

رای تایید: 106

رای رد: 109

رای باطل: 4

رای سفید: 24

سردار محمد رحیمی نامزد وزارت تجارت و صنایع نتوانست اعتماد ولسی جرگه را کسب کند:

رای تایید: 111

رای رد: 102

رای باطل: 9

رای سفید: 20

فیض محمد عثمانی، نامزد وزارت حج و اوقاف از سوی ولسی جرگه رای اعتماد گرفت:

رای تایید: 160

رای رد: 61

رای باطل: 5

رای سفید: 17

فیض الله ذکی، نامزد وزارت ترانسپورت نتوانست رای اعتماد ولسی جرگه را کسب کند:

رای تایید: 81

رای رد: 133

رای باطل: 4

رای سفید: 25

قمر الدین شینواری، نامزد وزارت سرحدات و قبایل نیز نتوانست رای اعتماد نمایندگان را بگیرد:

رای تایید: 102

رای رد: 112

رای باطل: 7

رای سفید: 22