فقیریار: نیویارک تایمز دروغ می گوید | افغانستان | DW | 31.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

فقیریار: نیویارک تایمز دروغ می گوید

فقیریار به فرانس پرس گفته است: " زمان تقاعدم فرارسیده بود؛ نیویارک تایمز درمورد من این قصه را ساخته است . من با شدت این گزارش را رد می کنم".

default

فضل احمد فقیریار، معاون پیشین لوی سارنوال افغانستان به روز دوشنبه این گزارش های نیویارک تایمز را رد کرده است که او بر اثر مخالفت با دستور رییس جمهور افغانستان برای متوقف ساختن اقامه دعوا علیه ماموران عالی رتبه متهم به فساد، ازکاربرکنارشده است.

به گزارش فرانس پرس، فقیریار گفته است که برای آن از وظیفه اش بازنشسته شده که 72 ساله بوده است.

فقیریار به فرانس پرس گفته است: " زمان تقاعدم فرارسیده بود؛ نیویارک تایمز درمورد من این قصه را ساخته است . من با شدت این گزارش را رد می کنم".

او افزوده است:" نه با جبر ونه با رضا مسئله برکناری من مطرح نبوده است. من هرگز به تقاعد مجبورساخته نشده ام. نیویارک تایمز دروغ می گوید".

به روز شنبه روزنامه نیویارک تایمز گزارش داده بود که فقیریار ضمن مصاحبه ای با آن روزنامه گفته بود که بازجویی بیش ازبیست مامور عالیرتبه دولت افغانستان توسط حامد کرزی رییس جمهور و محمد اسحاق الکو لوی سارنوال( دادستان کل) ودیگران، یا جلوگیری ویا متوقف شده است.

روزنامه نوشته است که چنین اظهاراتی ضمن مصاحبه با پنج مقام غربی آشنا با این موارد تایید شده است.

این مقامات گفته اند که کرزی وسایرمقامات دردردون حکومت افغانستان بصورت مکرر مانع تعقیب قانونی علیه مقامات ارشد حکومت افغانستان شده اند.

یک مقام امریکایی که از او نام برده نشده است، به روزنامه نیویارک تایمز گفته است که سارنوال های افغانستان درچندین مورد علیه مقامات مظنون به فساد درحکومت افغانستان می خواسته اند تحقیق قانونی کنند، اما کرزی " مانع می شده است و مانع می شده است و مانع می شده است".

روزنامه نیویارک تایمز از زبان فقیریار درمورد کرزی آورده است که " ما پیشنهاد بازرسی ، حبس وتعقیب قانونی مقامات عالیرتبه حکومتی را می کرده ایم ، اما نمی توانسته ایم ( دربرابرامر کرزی) مقاومت کنیم ... او چیزی را امضا نمی کرد. ما سارنوالهای بزرگ، صادق وحرفه ای داریم ، اما ما ضرورت به حمایت داریم".

فقیریار به روز دوشنبه گفته است که " من آن جسارت را ندارم که مستقیماً رییس جمهور را متهم بسازم ویا انتقاد کنم. من آن اقتدار را ندارم که مستقیماً با رییس جمهور تماس بگیرم...آنچه نیویارک تایمز درگزارش خود ازمن نقل قول کرده است حقیقت ندارد. آیا کسی درجهان باور کرده می تواند که یک سارنوال آن حرف های زشت را درمورد رییس جمهورش بگوید؟".

رشوتخواری وفساد درافغانستان چنان گسترده است که براساس گزارش " ترانسپرنسی انترنشنل" درسطح جهانی بعد ازکشوربی قانون سومالیا مقام دوم را دارد.

به روز دوشنبه روزنامه بریتانیایی گاردین نیز ازقول فقیریار آورده بود که گفته است او پس ازآنکه با جدیت تعقیب قانونی مقامات بلند رتبه حکومتی فاسد به شمول دستیار مورد اعتماد کرزی را مطرح کرده است ، مجبور به بازنشستگی شده است.

فقیریار ضمن مصاحبه ای درخانه اش واقع درکابل به روزنامه گاردین گفته بود اسحاق الکو لوی سارنوال افغانستان " همیشه از وی تقاضا می کرده است که دوسیه این والی وآن وزیر را عقب بیاندازد".

فقیریار به گاردین گفته است که " یا او برایش می گفته است که ما مقامات بلند رتبه را به دادگاه کشانده نمی توانیم".

نکته بسیارقابل توجه، تحقیقات از محمد ضیا صالحی رییس اداری شورای امنیت ملی افغانستان بوده است.صالحی درماه گذشته درارتباط با یک حقیقت یابی درمورد یک تقلب بزرگ که فکرمی شد او درکشیدن آن ازخط تحقیق کمک کرده است، توقیف شد.

یک مقام غربی ودیپلمات ها گفته اند که پس ازآنکه صالحی ازکرزی توسط تلفن تقاضای کمک کرد، فوراً آزاد شد.

رسوایی صالحی فاجعه بزرگی شد که درآن کرزی دربدل دو اداره ای که توسط خارجیان تمویل می شد وشاهد فساد صالحی درقلب حکومت بودند، ازنزدیک ترین کسانش حمایت کرد.

کرزی دستور داد تا دو اداره ضد فساد ، یعنی " نیروی موظف برای جرایم بزرگ " و " واحد بازجویی حساس " که ازهژده ماه بدینسو با مشورت کارشناسان خارجی وحمایت پولی ایالات متحده امریکا درافغانستان کارمی کردند، مورد بازنگری قرار گیرند.

فلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که ایالات متحده امریکا درمورد برکناری معاون لوی سارنوال " با حکومت افغانستان درتماس بوده " است وعلاوه کرده است که معاون لوی سارنوال کار" حیاتی ومهم " درمبارزه علیه فساد انجام داده است.

سناتور جان کیری، رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده امریکا ونامزد اسبق مقام ریاست جمهوری آن کشور، پس ازمذاکره با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان درآغاز ماه جاری گفته است: حکومت افغانستان باید درامحای فساد ازخود پیشرفت نشان بدهد ویا اینکه خطرازدست دادن حمایت ایالات متحده امریکا را بپذیرد.

تصویب حدود چهار میلیادر دالر امریکایی برای واگذاری به حکومت افغانستان ازترس آن صورت نگرفت که مبادا این پول امریکا به جیب مقامات افغانستان برود.

فرانس پرس / رسول رحیم

ویراستار: سیدروح الله یاسر

آگهی