فقر و غنا؛ بحثی میان حکومت و پارلمان آلمان | آلمان و جهان | DW | 22.02.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

فقر و غنا؛ بحثی میان حکومت و پارلمان آلمان

چه کسی در آلمان فقیر و چه کسی غنی است؟ در آلمان چه کسانی را فقر تهدید می کند و چه کسانی ارتقا می یابند. این ها سوال هایی اند که باید گزارش حکومت آلمان در مورد فقر و غنا، پاسخ بگوید.

حکومت آلمان هر چهار سال گزارشی در مورد فقر و غنا در این کشور ارائه می نماید. اصولاً می باید این گزارش در اواسط یک دوره قانونگذاری انتشار یابد. اما چهارمین گزارش فقر و غنا از ماه سپتمبر بدین سو در چنبره مشورت وزارت خانه ها بند مانده بود. اکنون قرار است بالاخره به تاریخ 6 مارچ مورد تصویب کابینه قرار گیرد و بعداً به بوندس تاگ یا پارلمان فدرال آلمان فرستاده شود.

احزاب مخالف حکومت نمی توانند بیش از این انتظار بکشند. آنها قبلاً تقاضای مباحثه ای را در این مورد در پارلمان نموده اند. در اواخر خزان اعلام شد که نخستین پیش نویس این گزارش از وزارت امور اجتماعی جهت تدوین به وزارت اقتصاد فرستاده شده است و مراجع تصمیم گیرنده تغییر خورده اند.

کاترین گویرینگ اکهارد از عمیق شدن تفاوت های اجتماعی سخن گفت

کاترین گویرینگ اکهارد از عمیق شدن تفاوت های اجتماعی سخن گفت

ترفند، پرده پوشی و زیبا جلوه دادن

در نخستین پیش نویس چنین گفته می شود: «در حالی که تکامل مزد و معاش در بخش بالایی به طور مثبت افزایش یافته است، حقوق و معاشات پایینی ها در ده سال گذشته با توجه به افزایش قیمت ها پایین آمده است، تفاوت عواید افزایش یافته است. چنین تحولی در عواید، اقتضاآت عدالت در بین مردم را خدشه دار می سازد و می تواند همآهنگی قانونی را به خطر بیاندازد». اکنون این جمله، که پایین آمدن مزد واقعی بهبود ساختاری در بازار کار را ایجاب می کند، حذف شده است.

کاترین گویرنگ اکهارد، نماینده سبزها در پارلمان فدرال آلمان حکومت را متهم ساخت که «می کوشد واقعیت اجتماعی در این کشور را پرده پوشی کند». سبزها این مباحثه را با تقاضای شدیدی دامن زدند. نامزد اصلی سبزها برای انتخابات پارلمانی در خزان آینده، گفت: «ما از این رنج می بریم که از یک جانب تقاوت های اجتماعی در جامعه داریم که پیوسته عمیق تر می گردند و شما هنوز هم آماده نیستید به امور فقر وغنا بپردازید». او از این که بسیاری جملات این گزارش توسط وزارت اقتصاد حذف شده است، انتقاد نمود. به طور مثال این جمله که چهار میلیون انسان در آلمان برای مزد هفت یورو در ساعت کار می کنند. قریب هشت میلیون انسان در جمهوری فدرالی آلمان با مزد پایین زندگی می کنند. شمار آنها بیشتر از کل جمعیت چهار شهر بزرگ برلین، هامبورگ، مونشن و کلن می باشد.

مزد پایین و رابطه نامطمین کارگر و کارفرما

رئیس حزب سوسیال دموکرات پایین بودن دستمزدها را مورد حمله قرار داد

رئیس حزب سوسیال دموکرات پایین بودن دستمزدها را مورد حمله قرار داد

همچنان زیگمر گابریل، رییس حزب سوسیال دموکرات آلمان انتقاد نمود که میلیون ها انسان در آلمان تمام روز کار می کنند اما با مزدی که دریافت می کنند، روزگار گذرانده نمی توانند: «مسأله تنها مربوط به بلند بردن مزد و معاش نیست، بلکه موضوع ارزش و جایگاه کار مطرح است. این درست نیست که مردم به سختی کار کنند و در پایان ماه چنان درآمد کم داشته باشند که به گدایی به دفتر کمک های اجتماعی (سوسیال) بروند. ما چنین چیزی را دیگر در آلمان نمی خواهیم».

گابریل حکومت را متهم ساخت که با تغییر نخستین پیش نویس گزارش فقر می خواهد واقعیت را طور دیگری نشان دهد. به باور او، حکومت با این حذف کردن ها و فرمول بندی های دوباره می خواهد واقعیات را پرده پوشی کند و اطلاعات را از افکار عامه پنهان نگهدارد. او افزود: «کسی که به چنین کارهایی متوسل می شود، تنها آسیب دیدگان را تمسخر نمی کند بلکه به افکار عامه دموکراتیک و دموکراسی نیز آسیب می رساند».

فقر توده وار در آلمان وجود ندارد

سخنرانان طرفدار حکومت اتهامات جناح مخالف را رد کردند. ماتیاس سیمر، سخنگوی حزب دموکرات مسیحی (سی دی یو) در امور اجتماعی گفت فرستادن گزارش از وزارت کار به وازرت اقتصاد جهت رسیدن به توافق یک طرزالعمل عادی است. به گفته او، در آلمان فقر توده یی وجود ندارد. او تاکید کرد که برعکس پس از آن که حکومت را انگلا مرکل در دست گرفته است، شکاف های اجتماعی دوباره بسته شده است. این را گزارش فقر تایید می کند.

طرفداران حکومت انتقال تهیه گزارش از وزارت کار به وزارت اقتصاد را امر طبیعی می دانند

طرفداران حکومت انتقال تهیه گزارش از وزارت کار به وزارت اقتصاد را امر طبیعی می دانند

از جانب حزب دموکرات آزاد (اف دی پی) یوهانس فوگل کارشناس امور کار و کارگر صحبت کرد. او گفت که در گزارش فقر و غنا موفقیت حکومت به روشنی معلوم می شود: «درسطح اروپا، ما کمتر بیکار داریم، کمتر بیکاران درازمدت داریم و کمتر جوانان بیکار داریم. سکتور کار با مزد پایین کوچک شده است. با توجه به این حکومت، مطمیناً نمی توان گفت که رکود اجتماعی به وجود آمده است».

اتهامات انجمن های اجتماعی

حذف جملاتی از اولین پیش نویس گزارش فقر مباحثات داغی را در آلمان دامن زده است. الریش وهلر، مورخ امور اجتماعی، در روزنامه "دی سایت" حکومت آلمان را متهم ساخته است که انتظار ندارد تا شهروندان بالغ در این مورد یک مباحثه صادقانه را به راه بیاندازند. مناقشه روی تاخیر در انتشار گزارش فقر توسط حکومت فدرال «نمونه ای از درغگویی در سیاست» است.

همچنان انجمن های رفاه اجتماعی تاخیر در انتشار این گزارش را انتقاد کرده و حکومت را متهم ساخته اند که فقر در آلمان را مسأله بی خطری جلوه می دهد. به گفته خانم میشیله هوفمن، معاون " ناک" یا " کنفرانس ملی در مورد فقر"، در یک گزارش که خود این کنفرانس ارائه نموده است، تشدید فقر در آلمان تایید شده است.

DW.COM

آگهی