فعالیت های بخش تداوی سوختگی ها در شفاخانه استقلال | گزارش های بازسازی | DW | 11.09.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

فعالیت های بخش تداوی سوختگی ها در شفاخانه استقلال

طی سال های جنگ قسمت اعظم تاسیسات و نهاد های صحی، ادرای و آموزشی افغانستان نابود شدند. در سال های اخیر برخی از این تاسیسات دوباره بازسازی واعمار شده اند. تاسیس بخش بخش تداوی سوختگی ها در شفاخانه استقلال از این جمله است.

ما با کبود پرسونل زنانه مواجه هستیم، اگر پرسونل زنانه ما زیادتر باشد، بهتر است

"ما با کبود پرسونل زنانه مواجه هستیم، اگر پرسونل زنانه ما زیادتر باشد، بهتر است"

شفاخانه استقلال که قبلاً  بنام شفاخانه 50 بستر مسما بود، چند سال قبل به همکاری مالی جامعه جهانی بازسازی واعمار مجدد شد. بخش تداوی سوختگی ها یکی از حوزه های مهم کاری این شفاخانه است که دوسال قبل تاسیس شد واکنون همه روزه ده ها بیمار به این بخش مراجعه می کنند.

آقای محمد علی ایشان، رییس بخش سوختگی شفاخانه استقلال میگوید: "در دو سال گذشته 22525 واقعه سوختگی دراین بخش مراجعه کرده اند که از آن جمع حدود 200 تن مرده وسایر مراجعه کنندگان تداوی شده اند."

اخیراً کمپاین آگاهی دهی درمورد سوختگی نیز در همین بخش سوختگی شفاخانه استقلال آغاز شده است. خانم ثریا دلیل، سرپرست وزارت صحت که دراین برنامه اشتراک کرده بود، فعالیت بخش یاد شده را قابل ستایش دانسته گفت: "در پنج ماه اول سال 1390 تعداد واقعات سوختگی هایی که به صورت سراپا تداوی شده اند 8500 واقعه، 900 واقعه بستر وتا کنون 93 واقعه فوتی گزارش شده اند."

هرچند در هرشفاخانه وکلنیک دیگر نیز حادثات سوختگی مورد تداوی قرار می گیرند، اما به طور مشخص در شفاخانه های استقلال وصحت طفل درکابل وشفاخانه هرات، بخش های تداوی سوختگی تاسیس شده اند. به گفته سرپرست وزارت صحت از جمله تمام واقعات سوختگی در تمام افغانستان 12 صد خودسوزی توسط زنان گزارش شده است.

دربخش سوختگی شفاخانه استقلال هم اکنون 50 بستر با سرویس صحی کامل برای بیماران سوخته موجود وآماده اند. به قول خانم غزال، نرس بخش سوختگی، دراین بخش حداقل روزانه 10 تا 15 بیمار سوختگی مراجعه می کنند. او به صدای آلمان گفت: "ما با کبود پرسونل زنانه مواجه هستیم، اگر پرسونل زنانه ما زیادتر باشد، بهتر است."

به گفته مسولان تداوی واقعات سوختگی به مراتب مشکل تر وهزینه بردار تر از سایر بیماری ها می باشند.درشفاخانه استقلال درکنار بخش سوختگی، سایر بیماری های صعب العلاج نیز تحت تداوی قرار می گیرند.

 یکی از پایوازان بیماری که در شفاخانه استقلال عمل شده بود، به صدای آلمان گفت: "بیمار ما کیسه صفرایش عملیات شده است، من از کارمندان این شفاخانه ورییس شفاخانه آقای سید حمیدالله سادات بسیار تشکر می کنم، من از تمام کسانیکه در این شفاخانه کار می کنند تشکر می کنم برای بیماران همکاران خوبی هستند."
امین بهراد، کابل
ویراستار:مبلغ

 

آگهی