فصل 24 – آیا یک کافی دیگر هم میخواهید؟ | Deutsch - warum nicht? Teil 1 | DW | 27.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 1

فصل 24 – آیا یک کافی دیگر هم میخواهید؟

یک طعام شام تجارتی: برجر، اندریاس و اجتناب ناپذیر ""Ex"".


واحد دستور زبان: اسماء مذکر در قضیۀ حالت مفعول

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

دانلود