فصل 15 – آیا شما هم کست میفروشید؟ | Deutsch - warum nicht? Teil 1 | DW | 27.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 1

فصل 15 – آیا شما هم کست میفروشید؟

"اندریاس اشیای خود را برای یک فروشگاه منظم میسازد.

واحد دستور زبان: اشکال جمع"

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

دانلود