فصل 14 – شما به Aachen میآیید، نمیآیید؟ | Deutsch - warum nicht? Teil 1 | DW | 27.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 1

فصل 14 – شما به Aachen میآیید، نمیآیید؟

اندریاس به پدرو مادر خود نامه مینویسد.

واحد دستور زبان: ارتباط فعل ها (V)

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

دانلود