فصل 11 – از این گونه اطاق ها دیگر نیست! | Deutsch - warum nicht? Teil 1 | DW | 27.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 1

فصل 11 – از این گونه اطاق ها دیگر نیست!


هنا، ، با مهمانان احساس راحتی نمیکند.

واحدهای دستور زبان: حروف تعریف معلوم و نامعلوم

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

دانلود