فصل 06 – برای زنده گی چی میکنید؟ | Deutsch - warum nicht? Teil 1 | DW | 27.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 1

فصل 06 – برای زنده گی چی میکنید؟

داکتر ترومن در مورد آن چیز که اندریاس انجام میدهد نگران است.

واحدهای دستور زبان: ارتباط فعلی (I)

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

دانلود