فصل 04 – که صحبت میکند، بفرمایید لطفاً؟ | Deutsch - warum nicht? Teil 1 | DW | 27.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 1

فصل 04 – که صحبت میکند، بفرمایید لطفاً؟

داکتر ترومن در هوتل اروپا

واحدهای دستور زبان: اشکال اضافی فعل "sein"

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

دانلود