1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

وضعیت بحرانی بی جا شدگان داخلی و ادعا های کوچ اجباری مردم

۱۴۰۰ آذر ۲۸, یکشنبه

برخی شهروندان افغانستان در نقاط مختلف این کشور مدعی اند که طالبان آنها را به اجبار از خانه و منطقه شان بیرون کرده اند و حالا در وضعیت فلاکتبار اقتصادی و بی سرنوشتی به سر میبرند. طالبان این ادعاها را رد میکنند. علاوه بر این کسانی که در نتیجه جنگها و خشکسالی بیجا شده اند نیز در وضعیت رقتباری به سر میبرند.

https://www.dw.com/fa-af/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85/video-60174291
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

مقر شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویارک

الحاق ۴ منطقه به روسیه؛ مسکو قطعنامه شورای امنیت را وتو کرد

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی