فشارهاي ايالات متحده امريکا القاعده را بي موازنه ساخته است | آلمان و جهان | DW | 14.11.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

فشارهاي ايالات متحده امريکا القاعده را بي موازنه ساخته است

فشارهاي امريکا برالقاعده ،اين گروه را " بي موازنه " گردانيده است، اما به نظر رئيس سازمان استخبارات مرکزي ايالات متحده امريکا يا سي آي اي ، هنوز هم اين منطقه بزرگترين خطر را براي ايالات متحده امريکا به وجود مي آورد.

مایکل هیدن فکرمی کند القاعده دیگر نمی تواند با خاطرجمعی پس ازیک عملیات به عملیات دیگری بپردازد و احساس ناامنی می کند

مایکل هیدن فکرمی کند القاعده دیگر نمی تواند با خاطرجمعی پس ازیک عملیات به عملیات دیگری بپردازد و احساس ناامنی می کند

اين مطالب را رئيس استخبارات مخفي ايالات متحده امريکا به روز پنجشنبه اظهار داشته است. مايکل هيدن رئيس سي آي اي گفته است که وي ضمن ملاقات با رئيس آي اس آي درماه گذشته متوجه شد که ، درمورد نحوه مهارزدن القاعده با بريد جنرال احمد شجاع پاشا، رئيس استخبارات نظامي پاکستان نظرات مشابهي دارد.

اين توافق علي الرغم اعتراضات به خاطر حملات فرامرزي نيروهاي امريکايي برشورشيان درپاکستان ازطريق قلمرو افغانستان وجود داشته است. رئيس سي آي اي، به شوراي اتلانتيک درايالات متحده امريکا گفته است: " بيشتر ازآنچه مردم فکرمي کنند نقاط نظر مشترکي درمورد چگونگي مقابله با خطر بين ما وجود دارد".

وي همچنان گفته است: شايد عناصري ازطالبان باشند که ازالقاعده گسسته باشند . ايالات متحده امريکا مي تواند با اينها مذاکره بکند. مشابه همين نظر را مشاوران باراک اوباما که تازه به حيث رئيس جمهور امريکا انتخاب شده است نيزدارند.

درماههاي اخيرايالات متحده امريکا حملات راکتي با هواپيماهاي بدون سرنشين را عليه مواضع جنگجويان درداخل قلمرو پاکستان شدت بخشيده است. درماه سپتمبر کوماندوهاي امريکايي يک عمليات زميني را نيز عليه مواضع افراط گرايان دردرون خاک پاکستان انجام دادند.

هیدن فکرمی کند مرگ ویا دستگیری بن لادن روحیه پیروانش را درهم می شکند

هیدن فکرمی کند مرگ ویا دستگیری بن لادن روحیه پیروانش را درهم می شکند

واشنگتن به اعتراضاتي که ازجانب پاکستان دراين ارتباط صورت گرفته است، ديده فروبسته است، اما کارشناسان ازاين بيم دارند که چنين برخوردي مبادا دموکراسي شکنند پاکستان را کم بها داده وتاثيرمنفي اي برهمکاري اين کشور با ايالات متحده امريکا بگذارد.

هيدن بدون اينکه به حملات راکتي توسط هواپيماهاي بدون سرنشين اشارتي بکند گفته است که چندين تن از رزمندگان کهنه کار القاعده درسال گذشته دراثر" خشونتها ويا عوامل طبيعي " مرده اند. ازنظروي اين امراحساس امنيت القاعده را برهم زده است. هيدن گفته است:" هرگاه ما ومتحدان ما چنين تروريستاني را ازميدان جنگ بدرکنيم... آنهاني که باقي مانده اند فکرمي کنند که نوبت ايشان فرارسيده است".

"

" ما آنها را مجبور مي سازيم که وقت ومنابع بيشتررا براي حفظ ونگهداري خود شان صرف بکنند. واين مانع آن مي گردد که کاراساسي را براي حمله بعدي انجام بدهند. ما القاعده را بي موازنه مي سازيم ".

بااينهم وي گفته است که منطقه مرزي پاکستان پايگاه رهبري القاعده باقي مانده است. آنها ازاين طريق ساختارکارآمدي را به وجود آورده و وافراد عملياتي اي را که بسيارماهراند تربيت مي کنند.

هيدن گفته است:" القاعده اي که ازپناهنگاه هاي محفوظ مناطق قبايلي پاکستان دست به عمليات مي زندخطربسيارروشن وحي وحاضر را براي امنيت ايالات متحده امريکا تشکيل مي دهد".

هيدن همچنان گفته است که شکار اسامه بن لادن رهبرشبکه تروريستي القاعده " درراس اولويتهاي سازمان سي آي اي قراردارد". وي ادامه مي دهد" اين به خاطرآن است که وي تنديس قهرماني مي باشد . مرگ يا دستگيري اش واضحاً تاثيرچشمگيري براعتماد پيروانش دارد".

آگهی