فروپاشی دیوار برلین دست آورد کیست؟ | آلمان و جهان | DW | 09.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

فروپاشی دیوار برلین دست آورد کیست؟

سالروز فروپاشی دیورا برلین، روز تصاویر احساس برانگیز، تعهد های دلنشین و بدون شک روز شعار ها و تعارفات اغراق آمیز است. اما از همه بیشتر این روز، یعنی نهم نومبر سال 1989 ، روز اقبال تاریخ معاصر آلمان و اروپا می باشد.

default

این روز به یک نظام پوشالی نامشروع پایان بخشید و ملت را که 40 سال از هم جدا ساخته شده بود دوباره یکجا کرد. به تاریخ نهم نومبر به یکباره ارزش هایی که سالهای سال شعار داده می شدند، ارزشهای چون وحدت، حق و آزادی برای هر فرد جامعه قابل لمس شدند.

حالا بیست سال بعد از فروپاشی دیوار برلین با ید هنوز هم یک نکته را یاد آور شد و آن اینکه فروپاشی دیوار برلین دست آورد غرب و یا سیاستمداران این سو و یا آن سو نیست. فروپاشی دیوار برلین در قدم اول دست آورد شهروندان آلمان شرق است که در کوچه های بیریخت کشور به دیوار کشیده شده ی شان سرازیر شده و خواهان حقوق مسلم خود شدند.

بتاریخ نهم نومبر سال 1989 یک دوره موقتی تاریخ به پایان رسید. دوره ای که با تمام خطرات اش، زمانی بود که برای بسیاری ها قابل فهم بود. اما جهان امروز ما، که بدون شک متاثر از فروپاشی دیوار برلین می باشد، به مراتب مغلق تر و پیچده تر شده است. اما اگر به این دلیل حسرت دوره های گذشته را بخوریم، این خود نه تنها یک حماقت تاریخی خواهد بود بلکه بزرگترین توهین برای آنانی خواهد بود که نقش فعال در ممکن ساختن روز تارخی نهم نومبر داشته اند.

نهم نومبر، سالروز فروپاشی دیوار برلین، نشاندهنده ی یک واقعیت بزرگ می باشد و آن اینکه هر نظامی استبدادی ولو مقتدر و پرنفوذ، می تواند یک روز از هم فرو بپاشد. این امر در کیوبا، ایران و یا کوریا شمالی نیز ممکن می باشد. بناء ً سالروز فروپاشی دیوار برلین تنها روز اقبال تاریخ معاصر آلمان و مربوط به این کشور نمی باشد.

کوخ/آهنگ

ویراستار: رحیم

آگهی