فرهنگ: با اتهام غیرمستقیم همکاری با طالبان مرا به کشتن می دهند | افغانستان | DW | 25.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

فرهنگ: با اتهام غیرمستقیم همکاری با طالبان مرا به کشتن می دهند

محمد امین فرهنگ وزیر تجارت وصنایع افغانستان با خشم وتاثر دربرابر اقدامات " بی ان دی " یا دستگاه استخبارات خارجی آلمان که وی را مورد شنود قرار می داده است، واکنش نشان داده است .

فرهنگ: امکان دارد فردا من روی سرک کشته شوم .

فرهنگ: "امکان دارد فردا من روی سرک کشته شوم ".

فرهنگ ضمن گفتگویی با شماره امروز جمعه روزنامه " نوین اوسنا بروکرتسایتونگ " چاپ آلمان، اتهامات غیرمستقیم دایر برهمکاری وی با جناح تند رو طالبان را به شدت رد کرده است. فرهنگ افزوده است : " بااین دروغ مزخرف که من یک جاسوس دوجانبه ام، زندگی من وخانواده ام درخطربزرگی قرارگرفته است."

فرهنگ گفته است: " بدنام ساختن " و اقدامات جهت شنود یک " افتضاح بی نظیر" است. بنابراین " امکان دارد فردا من روی سرک کشته شوم ".

فرهنگ:براین نظرم که جاسوسهای آلمانی همه تلفونها وایمیلهای مرا همیشه تحت نظارت داشته اند.

فرهنگ:"براین نظرم که جاسوسهای آلمانی همه تلفونها وایمیلهای مرا همیشه تحت نظارت داشته اند".

مطابق به اظهار این روزنامه، فرهنگ تاکید " بی ان دی" یا دستگاه استخبارات خارجی آلمان را که صرفاً کامپیوترفرهنگ را برای چند ماهی تحت نظارت قرار داده بوده است، قبول نمی کند.

فرهنگ گفته است: "من اعتمادم را ازدست داده ام وبراین نظرم که جاسوسهای آلمانی همه تلفونها وایمیلهای مرا همیشه تحت نظارت داشته اند".

فرهنگ به صورت خاص دراین مورد ابراز یاس نمود که با وجود آنکه این افتضاح ازماه فبروری سال 2008 بدینسو برای " بی ان دی " یا دستگاه استخبارات آلمان فدرال معلوم است، نه " بی ان دی" ونه حکومت آلمان فدرال هیچ یک ازوی معذرت نخواسته اند.

فرهنگ گفته است :" به مثابه انسانی که همواره برای زبان ، فرهنگ آلمانی وهمکاری آلمان با افغانستان تلاش ورزیده است، این حادثه بسیار غم انگیزاست".

دراین میان داکتررنگین دادفرسپنتا وزیرخارجه افغانستان ضمن گفت وشنودی با رادیو دویچه وله ( صدای آلمان) ، پیرامون شنود آقای فرهنگ توسط دستگاه استخبارات خارجی آلمان یا " بی ان دی " گفته است:

سپنتا: بی نهایت متاثر ومتاسف استیم

سپنتا: "بی نهایت متاثر ومتاسف استیم"

" ما ازفعالیتهای سازمان استخبارات آلمان که مکالمات یکی ازوزرای ما را ، یکی ازخبرنگاران آلمانی برای مدت طولانی گوش کرده است، بی نهایت متاثر ومتاسف استیم، ومراتب تاثر دولت افغانستان را ازطریق مراجع دپلوماتیک؛ طوری که منافع ملی ما ایجاب می کند وهمچنان آن طوری که حراست ازشخصیت همکارما ایجاب می کند ، به اطلاع مقامات آلمانی می رسانیم ودراین مورد به طورشخصی ابرازتاسف می کنم. "

آگهی