فرمانروایی 25 ساله نظربایف بر قزاقستان | منطقه | DW | 27.04.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

فرمانروایی 25 ساله نظربایف بر قزاقستان

نورسلطان نظر بایف از 25 سال به اینسو با مشت آهنین بر قزاقستان، یکی از جمهوری های پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق حکومت می کند. اواکنون پس از برگزاری انتخابات پیش از وقت، بار دیگر برای پنج سال آینده انتخاب شد.

در انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری قزاقستان که به روز یکشنبه 26 ماه روان میلادی برگزار گردید، چنانکه انتظار می رفت، نورسلطان نظربایف 74 ساله با 97.7 درصد آراء پیروز گردید و اکنون قرار است برای 5 سال دیگر به عنوان رئیس جمهور این کشور در سمت اش باقی بماند.

در انتخابات روز یکشنبه، دو شخص تقریباً نا آشنا به عنوان حریفان وی وارد کارزار انتخاباتی شده بودند، این افراد در عین زمان به حکومت نیز نزدیک بودند. جناح مخالف هیچ نامزدی دراین انتخابات نداشت. انتخابات آزاد نیز در این جمهوری پیشین اتحادجماهیرشوروی سابق هیچگاهی راه اندازی نگردیده است. در این کشور از 9.5 میلیون شهروند واجد رأی دهی تقاضا شده بود تا در این انتخابات اشتراک نمایند. بنابر گزارش های رسمی 95.2 درصد شهروندان این کشور، برای رآی دهی در انتخابات مذکوراشتراک نموده بودند.

در نبود رسانه های آزاد و جناح مخالف واقعی

نظربایف از سال 1991 به اینسو، پس از اعلام استقلال این کشور از اتحاد شوروی پیشین، زمام امور این کشور آسیای مرکزی را در دست گرفته و از آن زمان تا اکنون که یک ربع قرن گذشته است، با مشت آهنین براین کشور حکومت می کند. بنابر یک همه پرسی که اخیراً صورت گرفت، 91 درصد شهروندان این کشور از حکومت نظربایف رضایت دارند. نظربایف در انتخابات سال 2011 نیز با کسب 95.5 درصد آراء پیروز شده بود.

قزاقستان از سالها به اینسو به دلیل نقض شدید حقوق بشر مورد انتقاد جامعه جهانی قرار دارد. در این کشور رسانه های آزاد وجود ندارد و یک جناح مخالف واقعی نیز در برابر حکومت قرار ندارد. همچنان در فهرست فساد و خویشاوند سالاری در حکومت نیز، این کشور مقام بارزی دارد. با توجه به این وضعیت سازمان امنیت و همکاری اروپا هیچگاهی انتخابات قزاقستان را بر مبنای اصول دموکراتیک تأئید نکرده است.

تحکیم قدرت با استفاده از ابزار برگزاری انتخابات پیش از وقت

در واقع موعد انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان در سال 2016 تعیین شده بود و همچنان پایان دور ریاست جمهوری نظربایف نیز در همین سال بود. اما انتخابات ریاست جمهور به دلایلی پیش از وقت برگزار گردید؛ زیرا در صورت برکناری های گسترده و کاهش مزد به دلیل مبارزه با بحران اقتصادی که این کشور را تهدید می کند، احتمال این می رفت که از محبوبیت او نیز کاسته شود. درحال حاضرشمار زیادی از شهروندان این کشور نگران افزایش نرخ ها و کاهش ارزش پول این کشور هستند. نظربایف در سال 2011 نیز با توجه به بحران اقتصادی جهان و برای تحکیم قدرت اش انتخابات ریاست جمهوری این کشور را پیش از وقت برگزار نمود.

قزاقستان یک کشور غنی از منابع سرشار نفت، گاز و عناصر خاک های نادر می باشد. این غنامندی سبب افزایش علاقه آلمان و چین برای همکاری های نزدیک با این کشور شده است. اما در این اواخر بهای پایین نفت سبب ایجاد خلاهایی در صندوق هزینه های داخلی این کشور غنی از مواد خام گردیده است. این کشور در حال حاضر دو برنامه مهم در پیش رو دارد، یکی نمایشگاه بین المللی « اکسپو 2017» که قرار است در آستانه، پایتخت این کشور برگزار گردد و دوم مسابقات المپیک زمستانی 2022 که همچنان قرار است در این کشور برگزار گردد.

افزون برهمه، ایستگاه پرواز های فضایی بایقونور روسیه، که در شهر بایقونور قزاقستان موقعیت دارد واز جانب روسیه اجاره گرفته شده است، نیز بر اهمیت این کشور افزوده است.

DW.COM

آگهی