فرماندهي شمال افغانستان به دوش آلمان باقي مي ماند | آلمان و جهان | DW | 12.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

فرماندهي شمال افغانستان به دوش آلمان باقي مي ماند

در نشست سران عضو ايساف در برلین، وضعيت در شمال افغانستان ومأموريت نيروهاي بين المللي مورد بحث قرار گرفت.

نشست سران عضو ايساف در برلین

نشست سران عضو ايساف در برلین

به روز سه شنبه (11ام مي) در نشست وزراي امور دفاع شانزده کشوري که در افغانستان مشغول مأموريت نظامي اند ، نمايندگان ناتو وافغانستان، با کارل تيودور سو گوتنبرگ، وزير امور دفاع کشور ميزبان، وضعيت در شمال افغانستان ومأموريت نيروهاي بين المللي بارديگر در برلين مورد بحث قرار گرفت.

به روز سه شنبه (11ام مي) در نشست وزراي امور دفاع شانزده کشوري که در افغانستان مشغول مأموريت نظامي اند ، نمايندگان ناتو وافغانستان، با کارل تيودور سو گوتنبرگ، وزير امور دفاع کشور ميزبان، وضعيت در شمال افغانستان ومأموريت نيروهاي بين المللي بارديگر در برلين مورد بحث قرار گرفت.

نيروهاي ياري امنيت "آيساف " تا پايان سال 2010 ميلادي در نظر دارد شمار سربازان خويش را به 12 هزار سرباز افزايش دهند و در اين در حالي است که 7500 سرباز اين نيروها در اين مناطق حضور دارند. به ويژه امريکايي ها در مناطق نا آرام شمال افغانستان به صورت چشمگيري سرباز اعزام مي دارند.

اکنون با توجه به اين وضعيت اين سوال مطرح مي شود که ازديد نظامي، کدام کشور حق تصميم گيري دارد. کارل تيودور سو گوتنبرگ در اين ارتباط گفت که رهبري محلي نيروهاي ايساف در ادامه نيز به دوش آلمان باقي مي ماند. اوتأکيد نمود:

"آلمان به عنوان کشور رهبري کننده در شمال افغانستان همچنان با مسووليت هاي ويژه ي باقي مي ماند.

چنانچه امروز يکبار ديگر تأکيد شد،افزايش نيرو بيشتر به ويژه افزايش نيروهاي ايالات متحده ي امريکا تغييري در اوضاع نمي آورد."

کنفرانس آيساف در برلین

کنفرانس آيساف در برلین

همراه با افزايش اين نيرو ها ،به آموزش نيروهاي امنيتي افغانستان بيشترتوجه مي شود تا آنها بتوانند در محدوده ي زمان معيني، مسووليت تأمين امنيت در افغانستان را خود به دوش گيرند. در مورد آموزش ارتش ملي افغانستان، تورن جنرال شير کريمي که به نمايندگي از وزير امور دفاع افغانستان در اين اجلاس شرکت نموده بود اظهار رضايت نموده گفت:

"من زمينه ي آموزش دهي نيروهاي نظامي افغانستان وحمايت جامعه جهاني راضي هستم. انضباط خوبي حاکم است وساختار ارتش نيز از ديد مساوات اتنيکي رضايت بخش است، آموزش دهي سربازان خوب است و آنان از حمايت لازم برخوردار اند. اما من در مورد مشکلات انضباط و نظم نمي توانم ابراز نظر نمايم."

قرار است بنابر برنامه هاي دولت افغانستان تا پنج سال ديگر، مسووليت تأمين امنيت کاملأ بدوش نيروهاي افغاني سپرده شود، چنانچه وزير امور دفاع آلمان در اين مورد تأکيد نمود:

"ما مي خواهيم تا پايان سال 2011 شمار سربازان افغانستان را که اکنون به 200 هزار مي رسد، به 300 هزار افزايش دهيم. در اين ارتباط موفق شديم که زير برنامه ي " پارتنرينگ"، همکاري مشترک برنامه ي آموزش دهي نيروهاي امنيت افغانستان را به وجه بهتري سازمان دهي نموده سامان ببخشيم."

برنامه هاي زير پوشش " پارتنرينگ" يا همکاري هاي مشترک به اين مفهوم است که نيروهاي ايساف در همکاري با نيروهاي افغانستان خارج از اردوگاه هاي نظامي وحتي بيرون از کمپ هاي نظامي ومراکز تمرين وارد عمليات مشترک مي شوند. همچنان نيرو هاي آلمان نيز باوجود خطرات زيادي در اين برنامه هاي مشترکاً عمل خواهند کرد. بنابر گمانه زني هاي جنرال کريمي، وضعيت در شمال افغانستان بدان پيمانه اي که در رسانه ها ترسيم مي شود، خراب نيست. به گفته اي او در ولايت هاي قندوز و بغلان مشکلاتي وجود داشت، ولي پس از عميلات اخير نيرو هاي ايساف در همکاري با نيروهاي افغانستان وضعيت تحت کنترول واداره اين نيرو ها مي باشد. همچنان وزير امور دفاع آلمان، سوگتنبرگ نيز شايعاتي را که گويا آيساف در صدد طرح عمليات تازه ي در شمال افغانستان مي باشد، را رد نمود.

ورکهويزر/فضلويراستار:مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی