فرصت دوم برای سیپراس | آلمان و جهان | DW | 21.09.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

فرصت دوم برای سیپراس

در انتخابات پارلمانی در یونان الکسیس سیپراس رئیس حزب چپی سیریزا آشکارا برنده شد. او می خواهد حکومت جدید را در ائتلاف با جناح عوامگرای دست راستی تشکیل بدهد.

الکسیس سیپراس نخست وزیر پیشین هنوز پیش از نیمه شب گذشته در برابر هواداران خود در مرکز شهر آتن پایتخت یونان پیروزی خود در انتخابات را جشن گرفت. درحالی که تا هنوز خزانۀ دولت خالیست، کنترول بر سرمایه جریان دارد و سیاست داخلی هم تا حال در تلاطم است، حزب سیریزا به رهبری سیپراس بیشتر از 35 درصد آراء را در انتخابات پیش از وقت پارلمانی کسب کرد. حزب محافظه کار "دموکراسی نوین"، بزرگترین رقیب حزب سیریزا، تحت رهبری ایوانگیلوس مایماراکیس تنها 28 درصد آراء را بدست آورد. حزب عوامگرای دست راستی "انل"، که تا حال در ائتلاف حاکم با حزب چپی سیریزا شریک بود، برعکس آنچه از نظرخواهی ها استنباط می شد، نیز موفق گردید وارد پارلمان شود.

به این ترتیب حزب سیریزا متعلق به سیپراس در مشارکت با عوامگرایان دست راستی از جمع 300 کرسی پارلمان، 155 کرسی را از آن خود کرده و می تواند حکومت را در دست گیرد. به اساس گزارش رسانه ها این ائتلاف جدید روز سه شنبه (22 سپتمبر 2015) در آتن سوگند وفاداری یاد خود کرد. در آنصورت الکسیس سیپراس باید به روز چهارشنبه در اجلاس خاص سران اتحادیۀ اروپا در رابطه با سیاست پناهندگی این اتحادیه در بروکسل اشتراک کند.

انتونیس دیالاتولاس خبرنگار و تحلیلگر سیاسی به رسانۀ تلویزیونی "انتینا" گفت: "این یک پیروزی بزرگ سیریزا و و همچنان یک پیروزی شخصی سیپراس بود. این بار اول است که پس از بحران قرضه در یونان یک سیاستمدار برای دومین بار انتخاب می شود، با آنکه او شرایط جدید صرفه جویی مالی را به امضاء رسانده است".

شکست اپوزیسیون

برای حزب اپوزیسیون "دموکراسی نوین"، که در این اواخر به شمار طرفداران اش علاوه گردیده بود، شکست در این انتخابات اندکی دردآور بود.

Evangelos Meimarakis

ایوانگیلوس مایماراکیس در برابر رقیب اش سیپراس ناتوان بود

هرچند ایوانگیلوس مایماراکیس رئیس این حزب، به اساس نتایج نظرپرسی ها، در شش هفتۀ گذشته تفاوت خود با حزب سیریزا را به وضاحت کاسته بود، با آنهم مایماراکیس 62 ساله در برابر رقیب خود سیپراس ناتوان بود.

پس از ایجاد دوبارۀ دموکراسی در سال 1974 در یونان، صحنۀ احزاب سیاسی در این کشور به گونۀ بی نظیری فروپاشیده است. چنانچه جمعاً هشت حزب در پارلمان کشور راه یافته اند.

در مجموع ده میلیون یونانی برای انتخاب یک پارلمان جدید فراخوانده شده بودند. اما سهم گیری در این انتخابات به روز یک شنبه تنها 56 درصد بود، با آنکه در یونان اشتراک در انتخابات یک مکلفیت شمرده می شود.

DW.COM