فرزند رئيس ستاد ارتش هالند درافغانستان کشته شد | افغانستان | DW | 18.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

فرزند رئيس ستاد ارتش هالند درافغانستان کشته شد

امروز جمعه فرزند رئيس جديد ستاد ارتش هالند ويک سرباز ديگر هالندي که با نيروهاي زيرفرماندهي ناتو درافغانستان کارمي کردند، هنگامي به قتل رسيدند که وسيله نقليه حامل آنها با بمبي که ازدور هدايت مي شد، تصادم نمود.

تاثر يان پيتر بالکن هنده، نخست وزير هالند از کشته شدن سربازان کشورش

تاثر يان پيتر بالکن هنده، نخست وزير هالند از کشته شدن سربازان کشورش

طالبان که درهفته هاي اخير، با پايان يافتن زمستان وآب شدن برفها، شورشگري شان را عليه حکومت افغانستان ونيروهاي خارجي شدت بخشيده اند، مسووليت اين حادثه را بردوش گرفته اند.

وزارت دفاع هالند ضمن اعلاميه اي امروزگفته است که شواهدي وجود ندارد که اين حمله به صورت خاص عليه فرزند 23 ساله پيترفان اهوم ، لوي درستيز آن کشور سازماندهي شده باشد. پيترفان اهوم به روزپنجشنبه لوي درستيز هالند شده است.

با کشته شدن اين هالندي درافغانستان شمار سربازان کشته شده اين کشور درسرزمين کوهپايه هاي هندوکش به 16 نفرمي رسد.

سربازان هالندی در افغانستان

سربازان هالندی در افغانستان

دراوايل امروز دريک حمله مشابه ، سه کارمند افغان يک شرکت امنيتي خارجي درولايت لوگر که درجنوب پايتخت قراردارد، به قتل رسيده اند.

با تشديد خشونتها درافغانستان دردوسال اخير بيش از 11000 نفردراين کشورکشته شده اند که پس ازسرنگوني طالبان توسط نيروهاي نظامي زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا، خونين ترين سالها بوده اند. درجمله اين کشته شدگان 336 نفرآنها نيروهاي خارجي مي باشند که ازآغازسال 2006 بدينسوجانهاي شان را ازدست داده اند.

آگهی