فراهم سازي آب آشاميدني درقندوز | افغانستان | DW | 08.02.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

فراهم سازي آب آشاميدني درقندوز

بيش ازدو صد حلقه چاه نيمه عميق درساحات مختلف ولسوالي چها ر دره ولايت قندوز، درقالب برنامه همبستگي ملي حفرشده است.

حفر هرچاه بيش از پنجاه هزار افغاني هزينه برداشته که هزينه مذکورازطرف برنامه همبستگي ملي تا مين شده است.

حفر هرچاه بيش از پنجاه هزار افغاني هزينه برداشته که هزينه مذکورازطرف برنامه همبستگي ملي تا مين شده است.

به قول مسوول اين برنامه در ولسوالي چهار دره انجنير حقداد، حفر هرچاه بيش از پنجاه هزار افغاني هزينه برداشته که هزينه مذکورازطرف برنامه همبستگي ملي تا مين شده است.

حفرچاه هاي نيمه عميق تسهيلات زيادي را از نا حيه تامين آب آشا ميدني صحي براي مردم فراهم کرده است. آقاي حقداد مي گويد که با حفر اين چاه ها مشکلات مردم از ناحيه دسترسي به آب آشاميدني صحي کا ملا رفع شده است.

يکي ازمشکلات اساسي مردم در ولسوالي چهار دره، عدم دسترسي آنان به آب آشاميدني صحي بوده است. پيش از اين اکثريت با شندگان اين ولسوالي از آب نهرها ودريا ها استفاده مي کردند که اين امرسبب مصاب شدن اکثريت مردم ومخصوصاً اطفال به آمراض گوناگون ومختلف مي گرديد. اکنون با حفرچاه هاي نيمه عميق اين مشکلات برطرف گرديده است.

Aufbauprozess in Kunduz, Afghanistans Provinz

آقاي محمد صادق يکتن ازبا شندگان ولسوالي چهاردره مي گويد با حفرچاه هاي نيمه عميق تسهيلات زيادي از ناحيه دسترسي به آب آشاميدني صحي براي آنان فراهم شده است.

به باور کارشناسان نيز، حفرچاه هاي نيمه عميق در ولسوالي چهار دره يک کاراساسي جهت تامين آب آشاميدني صحي براي مردم به شمارمي رود که نقش عمده اي را درجهت تامين سلامتي عمومي دارا مي باشد.

آقاي محمد کبيرنيزازباشندگان اين ولايت حفر اين چاه ها را يک گام عملي براي حفظ سلامتي عمومي م داند.

ولسوالي چهاردره حدود شش کيلومتر ازشهرقندوز فاصله دارد. طي سالهاي اخيرروند بازسازي دراين ولسوالي به خوبي پيش رفته که طي آن ده ها پروژه درعرصه هاي مختلف حيات اجتماعي واقتصادي تطبيق شده است. که عمده ترين آنها بازسازي سرکها،کلينيک هاي صحي ومکاتب مي باشد.

آگهی