1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

فرار از طالبان و وضعیت دشوار مهاجران افغان در ترکیه

۱۴۰۰ شهریور ۱۸, پنجشنبه

با قدرت گیری دوباره طالبان در افغانستان سیل جدیدی از مهاجرت به سمت ترکیه و اروپا پیش‌بینی می‌شود. در حال حاضر هزاران نفر در مرز میان ترکیه و ایران برای گذشتن از مرز انتظار می‌کشند، اما وضعیت مهاجران افغان در ترکیه چگونه است؟

https://www.dw.com/fa-af/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/video-59134244
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

آرشیف: یک کوماندوی مربوط به نیروهای حکومت پیشین افغانستان

نگرانی از استفاده دشمنان امریکا از کوماندوهای سابق افغانستان

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی