فاراني : کتاب خوان است نويسنده درست نيست | مصاحبه ها | DW | 11.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

فاراني : کتاب خوان است نويسنده درست نيست

برخي ازروشنفکران افغاني به اين باوراند که فرهنگ کتاب خواني درافغانستان بنابردلايل مختلف رشد نکرده ورايج نشده است . به اين اساس نويسندگان وبنگاهها ي نشراتي درمقابل يک سيل بي علاقه به کتاب قراردارند که براي هردو طرف ،اين برخورد ويران کن است .

به باورفاراني نبود مطبوعات واقعي ، نويسندگان بيدار و روشنفکران با درک ، کار را به جايي کشانيده است که مردم ديگر علاقه نشان نمي دهند .

به باورفاراني نبود مطبوعات واقعي ، نويسندگان بيدار و روشنفکران با درک ، کار را به جايي کشانيده است که مردم ديگر علاقه نشان نمي دهند .

چنين برخوردکه بدون شک براي جامعه خالي اززيان نمي باشد ،باعث عقب ماندگي يک جامعه مي گردد.

درمورد افغانستان ،فاروق فاراني نويسنده وشاعرافغانستان مقيم آلمان به اين باوراست که مردم بي علاقه به کتاب خواندن نيست . به باورفاراني نبود مطبوعات واقعي ، نويسندگان بيدار و روشنفکران با درک ، کار را به جايي کشانيده است که مردم ديگر به هرچه که به نشر مي رسد – چون همه خنثي است – علاقه نشان نمي دهند .

بحث مارا با آقاي فاراني درزمينه را دربخش صوتي اين صفحه بشنويد.

مطالب مرتبط

آگهی