فاجعه هستهای جاپان و نگرانیهای بینالمللی | آلمان و جهان | DW | 17.03.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

فاجعه هستهای جاپان و نگرانیهای بینالمللی

تردیدها در مورد این که آیا جاپان خواهد توانست بر بحران جاری در دستگاه هستهای فوکوشیما فایق آید افزایش یافته است. با هراس از افزایش تشعشعات رادیو اکتیف، تلاشها برای سرد ساختن میلههای سوخت اتومی از سر گرفته شد.

هواپیماها بالای دستگاه اتومی آب می پاشند تا آن را سرد سازند

هواپیماها بالای دستگاه اتومی آب می پاشند تا آن را سرد سازند

هیلیکوپترها بر دستگاههای هستهای فوکوشیما آب میپاشند. به دنبال نگرانیهای بینالمللی، بسیاری کشورها از شهروندان شان خواسته اند توکیو را ترک کنند.

انجنیران جاپانی در تلاش اند که منبع انرژی دستگاه هستهای آسیب دیده را دوباره احیا کنند تا از این طریق سیستم سرد کننده آن دوباره فعال گردد و از خطر ذوب هستهای جلوگیری شود.

در همین حال، بسیاری کشورها از شهروندان خود خواسته اند توکیو را ترک کنند. استرالیا به شهرونداناش گفت به دلیل بحرانی شدن مشکلات دستگاه هستهای و احتمال پسلرزههایی بعد از زمین لرزه، توکیو را ترک کنند.

کیوین راد، وزیر خارجه استرالیا گفت: «اگر در توکیو یا هر ساحه دیگری هستید که تحت تاثیر واقع شده... ما میگوییم که شما باید ترک کنید».

بریتانیا به شهرونداناش توصیه کرد که خارج شدن از توکیو و شمال شرق جاپان را در نظر داشته باشند، هرچند این کشور افزوده است که هنوز تهدید انسانی واقعی وجود ندارد تا مردم نگران آن باشند.

فرانسه گفته است که دو هواپیما را مامور میکند تا به آن فرانسویانی کمک کنند که میخواهند از توکیو خارج شوند. وزارت خارجه فرانسه گفت: «با در نظر داشت تحولات ممکن در وضعیت کنونی، از شهروندان فرانسه در توکیو تقاضا میشود این منطقه را به مقصد جنوب جاپان یا فرانسه، ترک کنند».

دستگاه هسته ای آسیب دیده فوکوشیما

انجنیران جاپانی در تلاش اند که منبع انرژی دستگاه هستهای آسیب دیده را دوباره احیا کنند

مقامهای ایالات متحده امریکا به شهروندان این کشور گفته اند آنهایی که در 80 کیلومتری دستگاه هستهای فوکوشیما زندگی میکنند، منطقه را ترک کنند یا در جستجوی پناهگاه باشند.

آلمان، ایتالیا و هالند نیز از شهروندان شان خواسته اند که توکیو را ترک کنند یا به مناطق مصوون جاپان بروند.

گیونتر اوتینگر، رییس بخش انرژی اتحادیه اروپا گفت: «دستگاه به صورت قوی غیرقابل کنترول است». مقامهای هستهای فرانسه گفتند فاجعه در دستگاه هستهای فوکوشیما در درجه شش از هفت رسیده است و درجه هفت، میزانی است که حادثه چرنوبیل در سال 1986 اتفاق افتاد.

ستیفن چو، وزیر انرژی ایالات متحده امریکا گفت حوادث در جاپان «در واقع جدیتر از حادثه "تری میل آیلند" به نظر میرسد». حادثه "تری میل آیلند"، بدترین حادثه اتمی امریکا و نخستین فاجعه هستهای پیش از رویداد چرنوبیل است که در سال 1979 اتفاق افتاد.

اما یوکیا امانو، رییس آژانس بینالمللی انرژی اتومی، روز پنج شنبه تاکید کرد که شباهتی میان بحران هستهای جاپان و حادثه چرنوبیل وجود ندارد. یوکیو ادانو، سخنگوی دولت جاپان نیز گفت میزان تشعشات رادیواکتیف در فراتر از 20 کیلومتر از ساحه دستگاهها، خطری را متوجه انسانها نمیکند.

در همین حال، پولیس روز پنج شنبه گفت شمار کسانی که در اثر زمین لرزه جان داده اند یا ناپدید هستند، به 14650 تن رسیده است.

خبرگزاریها/ عارف فرهمندویراستار: روح الله یاسر

DW.COM