غور روي پيشزمينه هاي بيرون رفتن سربازان آلمان ازافغانستان | آلمان و جهان | DW | 16.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

غور روي پيشزمينه هاي بيرون رفتن سربازان آلمان ازافغانستان

حکومت آلمان درنظردارد تا طي چهارسال آينده پيشزمينه هاي بيرون کشيدن سربازانش را ازافغانستان آماده سازد.

ویسترویله وزیرخارجه آلمان فدرال می خواهد به صورت عملی سنجش شود که چطورمی توان تا 4 سال دیگر افغانستان را ترک گفت

ویسترویله وزیرخارجه آلمان فدرال می خواهد به صورت عملی سنجش شود که چطورمی توان تا 4 سال دیگر افغانستان را ترک گفت

گيدو ويسترويله وزيرخارجه آلمان فدرال به روز يکشنبه در کانال دوم تلويزيون آلمان يا " زي دي اف" گفته است که :" بايد طي چهارسال آينده برنامه تامين امنيت ازسوي افغانها را تاجايي درعمل پياده کنيم که بتوانيم در اين رابطه ازستراتژي بيرون رفت صحبت کنيم".

وزيرخارجه آلمان درعين حال علاوه کرده است که آلمان " قصد ندارد براي هميشه درافغانستان بماند".

ازسوي ديگر کارل تيودور سو گوتنبرگ وزيردفاع آلمان فدرال که چندروز قبل با مقامات افغاني درکابل ، مزارشريف وقندز ديدن کرده بود، گفته است که آلمان نياز به يک ستراتژي جديد درقبال افغانستان دارد. به گفته او اين ستراتژي بايد درچهارچوب کنفرانس بين المللي اي دقيقاً مشخص شود که وظايف ارتش المان درافغانستان کدامها اند واين وظايف تاچه زماني بايد مورد اجرا قرار گيرند.

وزيردفاع آلمان همچنان ازنياز ديگر که عبارت ازمبارزه عليه فساد اداري درافغانستان است ، سخن گفته است.

به عين ترتيب وزيرخارجه آلمان فدرال گفته است که قصد آلمان کمک به رشد دموکراسي درافغانستان مي باشد. به گفته او اين خواستي است که بدون مبارزه جدي عليه فساداداري ممکن نخواهد بود.

وزيرخارجه آلمان درضمن علاوه کرده است که ما ازحکومت افغانستان اين تقاضا را داريم که با جديت عليه فساد اداري دراين کشور اقدام کند.

دراين ميان نه تنها وزراي کابينه جديدحکومت آلمان خواهان تعريف جديد ودقيق ماموريت سربازان آن کشور درافغانستان مي باشند، بلکه انگلا مرکل صدراعظم اين کشور نيز گفته است که : موضوع مهم اين است که درکنفرانس بعدي که در رابطه با افغانستان برگزارمي شود، بايد دقيقاً مشخص شود که حکومت افغانستان چه زمان قادر به تامين امنيت به تنهايي خواهد بود.

رسانه ها/ رتبيل آهنگ

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی