غرب بافشارهايش ازحکومت افغانستان چه مي خواهد؟ | افغانستان | DW | 22.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

غرب بافشارهايش ازحکومت افغانستان چه مي خواهد؟

فشارهاي سياسي غرب به ويژه ايالات متحده امريکا وبريتانيا از چندي به اين طرف بر حکومت افغانستان، به رهبري حامد کرزي، افزايش يافته وشدت گرفته است.

ننسي پيلوسي، رييس گنگره ايالات متحده امريكا

ننسي پيلوسي، رييس گنگره ايالات متحده امريكا

هرچند اين چيزي تازه اي نيست، به تعبير رييس جمهور کرزي" کشتي نرم" ميان او و حمايت کنندگان غربي اش از حدود يک سال به اين طرف ادامه داشته است، ولي از دراين اواخر ديگر نمي شود اصطلاح" نرم" را به کار برد.

رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده امريکا، با همتاي کانادايي اش، يک رزو پس ازآن که حامد کرزي به عنوان رييس جمهور پنج سال آينده افغانستان حلف وفاداري ياد کرد، برکنترول کمک هاي مالي به افغانستان تاکيد کرد. گيتس گفته است که منابع کمک کننده در صورت بروز فساد درنحوه کمک به افغانستان خود بايد وارد اقدام شوند.

با اينكه آقاي كرزي روز پنجشنبه در بيانيه اش از كاهش جدي فساد اداري درحكومت آينده اش خبر داد، ولي معلوم مي شود كه حمايت كنندگان غربي نسبت به رهبري سياسي افغانستان اعتماد كافي ندارند.

نصيراحمد فرهمند، استاد دانشگاه وتحليلگرمسايل افغانستان، اين فشار ها را يك نوع تبليغات سياسي مي داند، تا آقاي كرزي هم مثل هشت سال گذشته عمل نكند وگرنه، به گفته وي اگرچنين بود چرا ازكرزي حمايت كردند. او همچنان مي گويد:« ازيك سو عدم مشروعيت واز سوي ديگر در واقع اگر حكومت همين طور خود سر حركت كند، ما شاهد گسترش دامنه فساد خواهيم بود، پس براي جلوگيري از گسترش فساد چه راهي را درپيش گرفت؟ به نظر من نخستين را هي را كه جامعه جهاني درپيش گرفته است؛ فشار هاي تبليغاتي را عليه كرزي درپيش گرفته است، مبني براينكه اگر كرزي در ضرب العجل تعيين شده نتواند راه هاي بيرون رفت را پيداكند وبه بحران خاتمه دهد، جامعه جهاني هم با كرزي اتمام حجت كرده است».

فرهمند مي گويد نگراني جامعه جهاني ازاين جهت است كه پيش ازاين بارها جانب افغانستان وعده مبارزه با فساد را داده است، ولي موفق نبوده است.

با توجه به اينكه مشروعيت آقاي كرزي درنزد برخي از نهاد ها ومردم افغانستان تحت پرسش قرار دارد، گراف نارضايتي مردم افغانستان بيشتر شده است.

روبرت گیتس وزیردفاع ایالات متحده امریکا درحالیکه خواهان نظارت جدی برپولهای امدادی به افغانستان شده است

روبرت گیتس وزیردفاع ایالات متحده امریکا درحالیکه خواهان نظارت جدی برپولهای امدادی به افغانستان شده است

به قول فرهمند، نا هماهنگي كه ميان كمك كننده هاي غربي بر سرمنافع ملي هركدام شان درافغانستان وجود دارد، نيز سبب به وجود آمدن چنين فضا شده است.

او از نقش اتحاديه اروپا درانتخابات گذشته افغانستان مي ستايد ومي افزايد كه اين اتحاديه در قبال افغانستان با منطقي عالي برخورد كرده است، ولي درنهايت انگليس ها وامريكايي ها هستند كه بيشتر برمنافع ملي خود شان تاكيد دارند.

افغانستان دراين روز ها درآستانه تشكيل كابينه جديد نيز قرار دارد. فرهمند تصريح ميدارد كه ممكن اين فشارهاي به دليل تعيين ونصب افراد مورد نظر امريكايي ها بركرزي وارد مي گردد.

او علاوه ميدارد كه كرزي مجبوراست از يك سو احزاب ونهاد هاي سياسي افغانستان را راضي نگهدارد واز جانبي هم ايالات متحده امريكا، بريتانيا وساير كمك كننده هاي غربي هستند كه درتعيين وزيران وافراد كليدي نقش دارند. درنهايت اين دو خواست درتناقض واقع گرديده موجب اين گونه فشارهاي مي گردد.

درهمين حال خانم ننسي پيلوسي، رييس گنگره ايالات متحده امريكا نيز روز جمعه از آقاي كرزي به عنوان يك شريك بي ارزش ياد كرده وگفته است وي ارزش هيچ نوع كمك را ندارد. اما فرهمند مي گويد:« اين هشدار براي، اين نيست كه ننسي پيلوسي حكومت آقاي كرزي را به رسميت نمي شناسد، ازاين نقطه نظر قابل مكث است كه ننسي پيلوسي، وزير دفاع ايالات متحده امريكا وهر سياستمدارديگر غربي اگر اظهارت تندي نسبت به كرزي ارائه مي كنند وبر كرزي فشار وارد مي كنند، همه بدنبال يك هدف هستند وآن اينكه آقاي كرزي متناسب با خواست جامعه جهاني وخواست هاي مردم افغانستان دامنه بحران را پايان بدهد».

ولي به نظر فرهمند مهمترين شاخصه در برنامه هاي آينده حكومت آقاي كرزي، رضايت مردم افغانستان است. به گفته او، اگر كرزي در پنج سال آينده رضايت مردم افغانستان ار بدست آورده بتواند، درآن صورت پاره اي از خواست هاي جامعه حهاني نيز برآورده مي شود. به باورفرهمند، ايالات متحده امريكا مي خواهد با اين اقدام هايش راه را برفشارهاي بعدي واقدام هاي بعدي هموار سازد.

امين بهراد، كابل

ویراستار: یاسر

DW.COM

آگهی