عوام گرایان دست راستی می خواهند اتحادیه اروپا را به خاک بسپارند | آلمان و جهان | DW | 17.12.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

عوام گرایان دست راستی می خواهند اتحادیه اروپا را به خاک بسپارند

جناح دست راستی در پارلمان اتحادیه اروپا به نام "اروپای ملت ها و آزادی"، کنگره اش را در پراگ برگزار کرد. انتخاب این محل تصادفی نیست، زیرا جمهوری چک جای مناسبی برای رشد دیدگاه های افراطی دست راستی ها به شمار می رود.

Rechtspopulistische Parteiführer (Getty Images/M.Cizek)

از راست به چپ: ماری لوپن، تومیو اوکامورا و گرت ویلدرز،

عوام گرایان دست راستی از تمام اروپا طی یک نشست در پراگ، خواهان پایان اتحادیه اروپا در شکل کنونی آن شدند. در کنگره جناح پارلمانی "اروپای ملت ها و آزادی" (ENF)، از جمله  رهبران افراط گرایان دست راستی گیرت ویلدرز از هالند و ماری لوپن از فرانسه شرکت کرده بودند. 

گیرت ویلدرز از "حزب مردم برای آزادی و دموکراسی" با انتقاد از اتحادیه اروپا گفت: "بروکسل یک خطر وجودی برای دولت های ملی است."

ماری لوپن رهبر گروه راستگرای فرانسوی "جبهه ملی" از اتحادیه اروپا به عنوان یک "سازمان ویرانگر" سخن گفت. این متحدین دست راستی با شدت خواهان متوقف کردن مهاجرت شدند.

گیرت ویلدرز با قدردانی از موضع گیری دولت های اروپای شرقی عضو اتحادیه اروپا گفت: "من امیدوارم که چک دروازه هایش را در برابر مهاجرت های گروهی به صورت محکم بسته نگهدارد."

کمیسیون اتحادیه اروپا علیه جمهوری چک، هنگری و پولند اقامه دعوا می کند، زیرا این کشور های نمی خواهند تعیین سهمیه برای پذیرش شمار مشخص مهاجرین را عملی کنند.

اوکامورا: "استعمار مسلمانان"

تومیو اوکامورا از "حزب آزادی و دموکراسی مستقیم" (SPD) که میزبان نشست گروه های افراط گرایی اروپا است، گفت که کشور های شان را یک خطر "استعمار اروپا توسط مسلمانان" تهدید می کند.

فقط چند صد معترض از فراخوانی گروه های چپ برای تظاهرات علیه کنگره افراط گرایان دست راستی پیروی کردند. آنها در برابر هوتلی که کنگره در آن برگزار شده بود، فریاد می زدند که "ننگ" بر شما. آنها  شعار های از قبیل "عدالت اجتماعی به جای نژادگرایی، ملت گرایی و بیگانه ستیزی" را حمل می کردند.

پولیس تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده و از هلیکوپتر ها کار گرفته بود.

برعکس کنفرانس افراط گرایان دست راستی که در ماه جنوری در شهر کوبلنس آلمان برگزار شده بود، این بار گروه دست راستی "حزب بدیل برای آلمان" در نشست پراگ شرکت نکرده بود.

مارکوس پرتِسل عضو جناح پارلمانی "اروپای ملت ها و آزادی" که بعد از انتخابات پارلمانی از حزب  "حزب بدیل برای آلمان" جدا شده وبه  گروه نو تاسیس "حزب آبی" همسرش فراوکه پتری پیوست، در این نشست شرکت داشت.

در پارلمان اتحادیه اروپا، این کوچکترین جناح نتوانسته است تاثیر بگذارد. در حوزه عامه نیز این جناح مورد توجه قرار نگرفته است.

موضع گیری شدید در برابر مهاجرین

انتخاب پراگ برای برگزاری نشست احزاب افراط گرایی دست راستی تصادفی نبوده است: مخالفان اتحادیه اروپا در جمهوری چک با طرفدران زیادی برای دیدگاه های افراطی شان حساب می کنند.

تومیو اوکامورا میزبان نشست با گروه راستگرایش "حزب آزادی و دموکراسی مستقیم"، در انتخابات پارلمانی اکتبر با موضع گیری بسیار افراطی علیه مهاجرین و اسلام ، ۲۲ از ۲۰۰ کرسی را در پارلمان به دست آورد.

در همخوانی با حکومت اقلیت عوام گرایی نخست وزیر آندری بابیش در پراگ، نیز ممکن است "حزب آزادی و دموکراسی مستقیم" نیروی تعیین کننده گردد.

براساس یک نظر سنجی، فقط ۳۳ درصد مردم چک عضویت کشور شان را در اتحادیه اروپا مثبت ارزیابی می کنند. این پایین ترین ارزش گزاری در میان ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا بوده است.

dw/hm

آگهی