علاقمندي هند به صلح با پاكستان به شرط مبارزه عليه تروريسم | آلمان و جهان | DW | 10.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

علاقمندي هند به صلح با پاكستان به شرط مبارزه عليه تروريسم

من موهن سنگ، نخست وزير هند در سخنراني اش در برابر پارلمان منتخب جديد، تاكيد كرد كه كشورش آماده است تا با پاكستان كنار آيد، در صورتي كه اين كشور همسايه با قاطعيت و شجاعانه عليه ترور مبارزه كند.

مذاكرات صلح ميان هند و پاكستان، بعد از حملات تروريستي بر مومبي به انجماد گراييد

مذاكرات صلح ميان هند و پاكستان، بعد از حملات تروريستي بر مومبي به انجماد گراييد

موهن سنگ اضافه كرد اين وظيفه حكومت پاكستان است تا در اين جهت فضايي را خلق كند تا اين اميد واقعيت يابد.

نخست وزير هند واضح ساخت كه هند علاقمند به صلح دوامدار با قدرت اتمي همسايه اش است. اما او اين را نيز اضافه كرد كه براي كف زدن به دو دست نياز است و توضيح داد كه چرا گفتگو ها با پاكستان روي صلح به انجماد گراييده است:

”من از حكومت پاكستان انتظار دارم كه اقدامات موثر و متداومي را روي دست گيرد تا از اين امر جلوگيري به عمل آيد كه از خاك آن كشور زماني بار ديگر در خدمت حملات تروريستي عليه هند يا علاقمندي هاي هند استفاده شود و اين كه حكومت پاكستان همه تلاش ها را به خرچ دهد تا آناني مورد پيگرد قرار گيرند و مواخذه شوند كه در گذشته در چنين جناياتي سهيم بوده اند، به شمول جنايت مومبي.”

من موهن سنگ تاكيد كرد كه كشورش آماده است تا با پاكستان كنار آيد، در صورتي كه اين كشور همسايه با قاطعيت و شجاعانه عليه ترور مبارزه كند

من موهن سنگ تاكيد كرد كه كشورش آماده است تا با پاكستان كنار آيد، در صورتي كه اين كشور همسايه با قاطعيت و شجاعانه عليه ترور مبارزه كند

هند از جمله سازمان تروريستي ”لشكر طيبه” را مسوول حملات تروريستي در مومبي مي داند كه به آن وسيله در ماه نومبر سال گذشته ۱۶۰ انسان جان شان را از دست دادند.

اين هفته گذشته بود كه دادگاهي در شهر لاهور پاكستان، مردي را رها ساخت كه هند او را به عنوان عامل حملات تروريستي مومبي متهم كرده است. اين مرد به حيث يكي از بنياد گذاران سازمان تروريستي ”لشكر طيبه” اعتبار دارد و همين مرد نيز، نظر به اظهارات مقامات هندي، با اداره استخبارات پاكستان رابطه دارد.

به اين دليل من موهن سنگ، نخست وزير هند در سخنراني اش در پارلمان جديد از پاكستان تقاضا كرد تا شركت كنندگان در حملات تروريستي مومبي را مورد مواخذه قرار دهد. او به اين ترتيب جواب منفي روشن به آصف علي زرداري، رييس جمهور پاكستان داد كه او بر آن ا ساس از حكومت هند تقاضا كرده بود تا مذاكرات صلح را كه بعد از حملات مومبي متوقف شده بودند، بدون هرگونه رابطه دادن به آن‌ بار ديگر از سر گيرد.

پتيرسمن/ مبلغويراستار: ملك

مطالب مرتبط

آگهی