علاقمندي آلمان به بازارهاي اقتصادي سوريه | آلمان و جهان | DW | 23.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

علاقمندي آلمان به بازارهاي اقتصادي سوريه

با گشايش يک شرکت آلماني- سوريايي، آلمان مي خواهد درسوريه پايگاه اقتصادي برايش بنا کند.در دمشق روزبه روز شرکت هاي خارجي افزايش مي يابد.

default

اما بازاراقتصادي سوريه براي آلماني ها بیشترمورد توجه وعلاقه بوده و اندک، اندک درهايش را بسوي آلمان باز مي کند. عمرکرکور، يکتن از کساني است که يک شرکت سوريايي را رهبري مي کند. اومي گويد:

"آلمان بايد بداند،که در سوريه اقتصاد خصوصي روز به روز داراي مفهوم بيشتري مي شود. کاملاً بر خلاف سابق، حالا دولت از همه بيشتر مسووليت هاي پروژه هاي مهم را بدوش ما مي گذارد."

عمرکرکور موترهاي مانند VWو Audi را به سوريه وارد و تجارت مواد غذايي را انجام مي دهد. از روز دوشنبه بدينسو وي امور رهبري شوراي اقتصادي آلمان- سوريه را برعهده دارد. قراراست او تجارت به رکود مواجه شده هردو کشور را دوباره در جهت مثبتي تغيير بدهد. کرکور درضمن، آلمان را منحيث يک نمونه موفق تلقي مي کند.

سمير زايفان مشاور اقتصادي سوريه نيزمي گويد:

"ما بايد خود را در مسير بازار اجتماعي عيار سازيم، ولي جنبه اجتماعي آن را جدي بگيريم. بنا براين بخاطر بدست آوردن پول زياد، نبايد از حد زياد توليد نماييم، که در نتيجه چيز کم بدست بيايد. اين امکان ندارد، که به قيمت فقير ماندن قسمت اعظم اجتماع، يک بخش کوچک غني گردد."

سوريه راه بيرون رفت خويش را از بيروکراتي شديد اقتصادطرح شده جست و جو مي کند. تحريم هاي وضع شده پنج سال قبل بين المللي از جانب ايالات متحده امريکا هنوز هم نافذ است، ولي بارک اوباما، رييس جمهورامريکا، بخاطر نزديکي سعي نموده و يک سفير خويش را دوباره به سوريه ارسال مي دارد. برنت فان باخ ، معاون وزارت خارجه آلمان هم ضمن افتتاح در دمشق انتظار آن را دارد، که شوراي اقتصادي آلمان- سوريه هم، هردو کشور را بهم نزديک تر خواهد ساخت. او مي گويد:

"من به اين عقيده هستم، که اين هميشه مهم است، که شرکت ها با هم آشنايي پيدا نموده، با هم گفت وگو کنند، و ازجانب حکومت يک چوکات مثبتي ارائه گردد. اين تجارت آلمان-سوريه حتي معطوف به خواهش جانب سوريه مي گردد. اين را من به حيث يک نشانه عالي تلقي نموده و اين عدم هوشياري ما خواهد بود، اگرما در برابر آن لبيک نمي گفتيم. اين ندرتاً پيش مي آيد، که يک توسعه مثبت در بخش اقتصادي در جهت اجتماعي انتقال يابد و روي سياست کشور هاي متقابل تأثير گذار شود، بله، اين يک آرزو مي باشد."

هنوز بيروکراتي دولتي، فساد اداري و عدم اعتماد حکمفرماست. شرکت هاي سوريه اکثراً در سطح بين المللي قابليت رقابت را ندارند. اتحاديه اروپا شرکت هاي کوچک و متوسط را کمک مي نمايد. سوريه و غرب بخاطر روند صلح به هم نياز دارند. پيشرفت هاي اقتصادي مي توانند راه را براي آن آماده بسازند، فان باخ مي گويد:

"اقتصاد و سياست دو روي يک سکه مي باشند. تجارت خوب بالاي سياست تأثير مثبت مي نمايد. بدين لحاظ ما اميدوار هستيم، که فعاليت هاي ما باعث بهبودي عمومي روابط ميان آلمان و سوريه گردد."

لايدهولت/ انوش

ويراستار: ياسر

مطالب مرتبط

آگهی