عفوبين المللي ازافزايش قربانيان غيرنظاميان انتقادنمود | افغانستان | DW | 26.02.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

عفوبين المللي ازافزايش قربانيان غيرنظاميان انتقادنمود

سازمان عفو بين المللي ازافزايش شمارقربانيان ملکي در افغانستان انتقاد نمود. وِرِنا هارپه کار شناس امور افغانستان در آن سازمان گفت: قواي مستقر بين المللي در افغانستان براي مبارزه عليه تروريزم، مافوق قانون قرار ندارند.

default

با درنظرداشت ارسال قواي جديد به افغانستان، سازمان عفو بين المللي خواهان رسيدگي حقوقي در قضاياي تلفات ملکي مي باشد.

هارپه افزود: «ايالات متحد امريکا و متحدان آن بايد شرايطي را ببار بياورند، که قواي شان امنيت بيشتر افغان ها را تأمين نمايد، به عوض اين که ايشان را بيشتر به مخاطره اندازد.»

سازمان عفوبين المللي گفته است هيچ نهاد وهيچ مرجعي بالاترازحق انساني نبوده ونقض حقوق بشربا هرانگيزه اي که باشد مورد قبول نيست.

پيش ازاين نهادهاي فعال حقوق بشردرافغانستان ورسانه ها ازکشتارغيرنظاميان درجريان درگيري ها درافغانستان انتقاد کرده خواهان توجه جدي نيروهاي بين المللي درجريان عمليات شده بودند.

ناتويا سازمان پيمان اتلانتيک شمالي نيزدراين اواخربراي جلوگيري ازتلفات غيرنظاميان درجريان درگيري ها درافغانستان نشست هاي مختلف را درافغانستان ودرخارج انجام داده است.

نيروهاي نظامي بين المللي درحالي که تلفات افراد غيرنظامي درجريان جنگهارا مي پذيرند ادعا مي کنند که طالبان وشورشيان ازغيرنظاميان به عنوان سپردفاعي استفاده مي کنند.

اما سازمان عفوبين المللي نقض حقوق بشررا باهردليلي رد کرده آن را محکوم نموده است.

دربرابرامروزدرواشنگتن گفت شده است که مصارف ماموريت هاي نظامي ايالات متحد امريکا در عراق و افغانستان، تا سال 2013 به بيش از 400 ميليارد دالر بالغ پيش بيني وتخمين زده است.

يک مقام عاليرتبه حکومتي امروز در واشنگتن گفت: مصارف نظامي امسال، به 140 ميليارد دالر بالغ مي شود.در بودجه سال 2010، که در اول اکتوبر امسال موعد آن آغاز مي گردد، مصارف نظامي آنکشور به 130 ميليارد دالر مي رسد. براي سال هاي بعدي تا سال 2013 حکومت مخارج سالانه 50 ميليارد دالر را پيش بيني مي نمايد.