عراق - پنج سال بعد از سقوط رژيم صدام حسين | آلمان و جهان | DW | 09.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

عراق - پنج سال بعد از سقوط رژيم صدام حسين

در ماه اپریل سال 2003 عراقی ها و امریکایی ها یکجا در برابر کمره های تلویزیون مجسمه صدام حسین را سقوط دادند.

تعداد کشته شدگان مردم غیر نظامی به صد ها هزار می رسد

تعداد کشته شدگان مردم غیر نظامی به صد ها هزار می رسد

سه هفته بعد از آغاز جنگ عراق سربازان ایالات متحده امریکا در بغداد مرکز کشور پیش روی کردند و به ا ین وسیله رژیم دیکتاتوری کنترول را در پایتخت به صورت نهایی از دست داد.

سقوط مجسمه صدام حسين در بغداد

سقوط مجسمه صدام حسين در بغداد

سرعت روند فروپاشی رژیم صدام حسین، همسایه های عربی عراق را به تعجب واداشت. ایالات متحده امریکا پیروزی خود را جشن گرفت، اما همزمان هوشدار داد که سربازان خویش را مثل گذشته در حال خطر می بینند. دیک چینی معاون رئیس جمهور ايلات متحده امريکا در آنزمان اظهار داشت:

"ما امروز صبح درعراق توانستیم که شاهد سقوط قدرت مرکزی باشیم. خیابان ها مملو از انسان اند که این سقوط را جشن می گیرند. باوجود آنکه شبکه های مقاومت نیرو های امنیتی رژ یم تا هنور وجود دارند، اما به نظر می آید که دیگر زیاد موثر نباشند."

چينی: ما یک قدرت اشغالگر نیستیم

چينی: ما یک قدرت اشغالگر نیستیم

و چینی رویايي برای زمان بعد از صدام حسین در سر داشت: سربازان ایالات متحده امریکا باید تا زمانی در عراق بمانند که ضرورت آن ا حساس می گردد:

"من آروزو دارم که انسان ها در منطقه در باره ما بر اساس کارکرد های ما در عراق قضاوت کنند. ما باید به زودی ممکن یک حکومت دوام دار، نمونه و دموکراتیک را در عراق مستحکم سازیم. سربازان ما باید به سرعت ممکن عراق را ترک بگویند، ما یک قدرت اشغالگر نیستیم."

اینکه سربازان امریکایی باید به زودی عراق را ترک بگویند، جورج دبلیو بوش، رئيس جمهور ايلات متحده امريکا نیز آن را تصدیق کرد. او مستقیما ً مردم عراق را مخاطب قرار داده و گفت:

"همه مردمان که سرزمین شما متشکل از آن ها است - کرد ها، شیعه ها، سنی ها و دیگران - که مجبور به تحمل رنج ها بوده اند، از تعقیب و آزار هولناک آزاد خواهد شد. کابوس وحشتناک که صدام حسین بر ملت شما تحمیل کرده است، پایان خواهد یافت. شما مردم خوب، با استعداد و وارثان تمدن بزرگ استید. شما سزاوار چیز بهتر از وحشت، فساد و شکنجه گاه ها هستید. شما در خور آن هستید که به عنوان شهروندان آزاد زندگی نمايید. من به همه عراقی ها اطمینان می دهم: شما به زودی آزاد می گردید."

بوش: از تعقیب و آزار هولناک آزاد خواهيد شد

بوش: از تعقیب و آزار هولناک آزاد خواهيد شد

اما امروز پنچ سال بعد از این وعده ها و اين امر که صدام حسین دستگیر، محکوم به مرگ و در سال 2006 اعدام شده است، باوجود آن در عراق تصویر تاریک تری نسبت به گذشته به مشاهده می رسد. در اين ميان سخنان بوش مبنی بر اينکه در عراق دیگر هیچ شکنجه گاهی وجود نخواهد داشت، بعد از حادثه ابوغریب که در آن زندانیان عراقی از طرف امریکایی ها مورد شکنجه قرار گرفته بودند، به صورت نهایی بیهودگی خود را آشکار ساخت.

ایالات متحده امریکا و متحدین آن در "ائتلاف رضا کارانه" شان تا هنوز سربازان شان را در سرزمین دجله و فرات نگه داشته اند. مجموعه این سربازان به 300 هزار می رسد که 250 هزار آن امریکایی هستند. بیش از 4300 سرباز تا حال به قتل رسیده اند، تعداد کشته شدگان مردم غیر نظامی بنابر برخی گزارش ها به صد ها هزار می رسد و همه روزه بيشتر ميگردد.

عراق، پنج سال بعد از سقوط رژيم صدام حسين، در آتش جنگ ميسوزد و هنوز معلموم نيست که اين آتش، چه زمان خاموش ساخته خواهد شد.

آگهی