عدم همکاری یک پناهجو با ادارات باعث کاهش کمک‌های اجتماعی شد | مهاجرت به اروپا | DW | 15.05.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

عدم همکاری یک پناهجو با ادارات باعث کاهش کمک‌های اجتماعی شد

براساس حکم یک محکمه، هرگاه یک پناهجوی رد شده در آلمان در روند اخراج اش با ادارات مربوطه همکاری نکند، این ادارات می‌توانند کمک‌های اجتماعی به او را کاهش دهند. به این دلیل کمک های اجتماعی به یک پناهجوی رد شده قطع شده است.

ادارات آلمان فدرال می توانند بعد از حکم رد تقاضای پناهندگی یک پناهجو، در صورتی که او از همکاری با ادارات راجع به اخراج اش خودداری کند، کمک های اجتماعی او را کاهش بدهند. در یک مورد مشخص، یک متقاضی پناهندگی برای اخراج اش از آلمان از تهیه کردن پاسپورت برای خودش امتناع ورزیده بود. در نتیجه کمک های اجتماعی برای او کاهش یافت.

محکمه امور اجتماعی آلمان فدرال (BSG) که مقر آن در شهر کسل است، با صدور حکمی قطع کمک های اجتماعی به پناهجوی متذکره را درست عنوان کرده و گفته است که این پناهجو حق دارد که فقط کمک برای رفع "حداقل نیازهای اصلی زندگی" روزمره اش کمک اجتماعی دریافت کند. این حکم دست کم به عنوان نمونه ای برای موارد مشابه  اعتبار خواهد داشت.

مکلف بودن برای همکاری با ادارات

چنین یک مورد مشخص در محکمه امور اجتماعی آلمان در ارتباط با یک پناهجو از کامرون پیش آمد که تقاضای پناهندگی اش در سال ۲۰۰۴ رد شده بود. اخراج او از آلمان به این دلیل عملی نشد که او پاسپورتی برایش تهیه نکرده بود. در حالی که او براساس  قانون اتباع خارجی مکلف بوده است که در مورد تهیه یک پاسپورت با مقامات آلمانی همکاری کند.

ادارات امور اجتماعی آلمان میان ماه اپریل سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ از این مرد حداقل ۱۹ بار تقاضا کرده بودند که از نمایندگی کشورش پاسپورت بگیرد. گفته شده است که اما او موقع حضور در سفارت کامرون در مورد مشخص شدن هویت اش سکوت کرده و از دادن معلومات خودداری کرده بود.

فقط مسکن و کوپون

این مرد ۴۹ ساله افریقایی در یک اقامتگاه عمومی در ایالت براندنبورگ انتقال داده شد و به دلیل عدم همکاری با ادارات، کمک های دیگر اجتماعی برای او کاهش یافت. او فقط لباس و دیگر اشیای مورد نیاز و به عوض پول نقد، کوپون ماهانه ۱۶۷ یورویی برای رفع ضروری ترین نیازهای روزمره اش مانند غذا به دست می آورد.

اما این پناهجو با کاهش کمک های اجتماعی، رفع حد اقل نیازهای زندگی اش را در خطر می بیند. او می گوید که حق به دست آوردن کمک برای رفع "حداقل نیازهای اجتماعی و فرهنگی" را نیز دارد؛ مثلاً او باید ماهانه کمک های اجتماعی بیشتر با مبلغ  ۱۳۷ یورو برای رفع نیاز های شخصی مانند ارتباط های تیلفونی یا فراغت های روزانه (ورزش، سینما ...) نیز به دست آورد. اما پرداخت "پول جیب" برای او تدریجاً کاهش یافت و بالاخره کاملاً قطع شد.

محکمه امور اجتماعی آلمان فدرال حکم کرد که این مرد فقط حق برخوردار شدن از حد اقل نیازهای روزمره را دارد و این حکم با قانون اساسی کشور نیز مطابقت دارد.

افزون بر آن از دید محکمه امور اجتماعی آلمان فدرال شخص مدعی می تواند هر زمانی کمک های بالاتری را دریافت کند؛ اما پیش شرط در این مورد فقط این بوده است که این مرد در قسمت تهیه پاسپورت اش به صورت فعال با ادارات همکاری می کرد.

dw/SC/qu (epd, afp, dpa/hm

آگهی