عدم موضعگيري امريکا درموردزنداني شدن کارگزاران سي . آي . اي | آلمان و جهان | DW | 01.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

عدم موضعگيري امريکا درموردزنداني شدن کارگزاران سي . آي . اي

حکومت ايالات متحد امريکا ازموضعگيري درمورد صدورحکم زنداني شدن 13 تن ازافرادي که مظنون به عضويت درسي. آي. اي اند ومتهم اند که المصري شهروند آلماني را ربوده بودند، امتناع نموده است.

مانفردگنيديج وکيل مدافع المصري مي گويد:مقامات آلماني فعاليتهاي جنايتکارانه کارگزاران سي .آي .اي عليه شهروندان آلماني راقبول نخواهدکرد.

مانفردگنيديج وکيل مدافع المصري مي گويد:"مقامات آلماني فعاليتهاي جنايتکارانه کارگزاران سي .آي .اي عليه شهروندان آلماني راقبول نخواهدکرد.

سيان مک کورمک سخنگوي وزارت خارجه ايالات متحده امريکا گفته است که هنوزهم انتظارا تفصيلات موضوع را دارند. سخنگوي نامبرده تاکيد نموده است که ايالات متحده امريکا حاکميت دوستان ومتحدان خود را احترام مي کند. ايالات متحده امريکا مناسبات حسنه اي با آلمان دارد واين مناسبات همچنان درساحه مبارزه عليه هراس افگني وجود دارد.

خالد المصري ، شهروند لبناني تبارآلمان ، درماه دسمبر 2003 درمرز ميان مقدونيه وصربستان ، آنطوري که بازجويان مي گويند توسط کارگزاران سازمان استخبارات مرکزي ايالات متحده امريکا – سي . آي . اي – دستگيرشده وازآنجا به افغانستان ربوده شده است.

به روزچهارشنبه مدعي العموم ( ثارنوال ) درمونشن عليه 13 نفري که شامل مسافران وعمله يک هواپيما بوده اندوگفته مي شود که براي سازمان استخبارات مرکز ي ايالات متحده امريکا کارمي کرده اند، وهمينها خالد المصري را از مقودنيه به افغانستان برده اند، حکم زنداني شدن صادرنموده است. نامهاي افراد مظنون براي ثارنوال آلماني توليد شک وترديد مي نمايد. احتمالاً اينها نامهايي باشند که توسط سي . آي . اي تجويزشده اند. به طورمثال درليست مربوطه نامهايي چون : کيرک جميز برد، جميزاوهله ، جميز فيرنگ ، جين پينه و پاتريسيا ريلوي وجود دارند.

مقامات آلماني مي گويند که آنها انتظارکمک اندکي ازجانب ايالات متحده امريکا دراين قضيه دارند واين افراد زنداني نخواهند شد مگراينکه دوباره به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا برگردند.

مانفرد گنيديج وکيل مدافع المصري کسي که براي تصويب چنين حکم مدعي العموم تلاش ورزيده است مي گويد:

" مقامات آلماني فعاليتهاي جنايتکارانه کارگزاران سي . آي . اي عليه شهروندان آلماني را قبول نخواهد کرد.

آگهی