عبیدی:هنوزدموکراتهاموفق نشده اند يک جبهه واحد تشکيل بدهند | مصاحبه ها | DW | 18.01.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

عبیدی:هنوزدموکراتهاموفق نشده اند يک جبهه واحد تشکيل بدهند

درحا لي که مقامات رسمي ايالات متحده امريکاهمواره از کمک اين کشور به روند دموکراسي در افغانستان وعراق صحبت مي نمايند؛ برخي از کار شناسان امور سياسي به اين نتيجه رسيده اند که بوش از دموکراتيک ساختن عراق و افغانستان مايوس گرديده است.

امریکاصرف می خواهد نشان بدهد که درپایتخت افغانستان وعراق دولتعهای باثبات وجود دارد.

امریکاصرف می خواهد نشان بدهد که درپایتخت افغانستان وعراق دولتعهای باثبات وجود دارد.

اين که آيا اين تحليل کار شناسان درست است يا خيرواين که چه موانع برسرراه دموکراسي درافغانستان وجود دارد وديگرپرسشهاي ازاين دست را با حميد عبيدي مدير مسوول مجله انترنيتي آسمايي درميان گذاشته ديدگاههاي وي راپرسيده ايم که به نظراو واشنگتن تا چه حد هنوز هم خواهان دموکراتيک ساختن افغانستان مي باشد.

عبيدي به اين باور است که کارپياده نمودن دموکراسي درافغانستان وظيفه اي امريکا نبوده بلکه وظيفه نيروهاي سياسي واجتماعي افغانستان مي باشد. به نظراو اشتباه خواهد بود اگرازامريکا انتظاراين را داشت که دموکراسي را براي مردم افغانستان بياورد ويا درافغانستان پياده نمايد.

عبيدي وظيفه امريکا را صرف کمک به تامين امنيت وثبات مي داند . او درپاسخ اين پرسش که چرا روند دموکراسي درافغانستان به کندي پيش مي رود،مي گويد: "بخاطري که نيروهاي طرفداردموکراسي درافغانستان وظايف خودرا به طوربايد وشايد آن انجام نداده اند وهمچنان نتوانسته اند که به مردم توضيح بدهند که دموکراسي مي توانند جوابگوي نيازها وخواستهاي آنهامي باشد." بنابرتحليل عبيدي مردم افغانستان طي سالهاي گذشته رژيم هاي توتاليتارويا زروگوي زياد را تجربه کرده وازهمه اي آنها ناراض ومتنفراند. اومتعقداست؛ زمينه براي مردم وجود دارد، اما نيروهاي که خود را طرفدار دموکراسي مي نامند تا به حال توانايي اين راپيدانکرده اند که با ايجاد يک جبهه واحد براي پياده کردن ارزشهاي دموکراسي وطرح نظريه هاي واقعبينانه سياسي؛ اين نيروها واحزاب سياسي ، حد اقل بدور يک مفکوره سياسي جمع گردند وبه روند دموکراسي درافغانستان کمک نمايند.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی