ظاهر عظیمی: عملیات سراسری ″امید″ برای هجده ماه آغاز می شود | افغانستان | DW | 25.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ظاهر عظیمی: عملیات سراسری "امید" برای هجده ماه آغاز می شود

وزارت دفاع کشور و نیروهای آیساف میگویند که عملیات گستردهی "امید" برای هجده ماه، برنامهریزی شده که عملیات "مشترک" در هلمند، آغاز آن میباشد.

ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی

ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی

ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید: "عملیات امید قبلا توسط اردوی ملی، نیروهای امنیتی افغان و قوای بینالمللی پلانگذاری شده برای مدت هجده ماه. این عملیات هجده ماه در سراسر افغانستان طول خواهد کشید و به رهبری اردوی ملی افغانستان، عملیاتهای خود را در سراسر افغانستان تطبیق خواهد کرد".

به گفتهی سخنگوی وزارت دفاع ملی، عملیات "امید" در "گوشه گوشه"ی کشور راه اندازی میشود و در آن، از "تمام امکانات" و همهی نیروهای داخلی و خارجی مستقر در کشور، استفاده میشود. عظیمی افزود که هرچند سال قبل نیز عملیاتی تحت عنوان "طلوع" راه اندازی شده بود، اما عملیات "امید" گسترده است و مدت تطبیق آن نیز هجده ماه در نظر گرفته شده و مراحل مختلفی دارد.

هرچند سخنگوی وزارت دفاع مشخص نکرد که گام بعدی این عملیات سراسری چه وقت و در کدام ولایت آغاز میشود، اما پیشتر مقامهای نیروهای ایتلاف از آغاز یک عملیات در ولایت قندهار و والی قندوز از آغاز عملیاتی در این ولایت، خبر داده بودند.

هجده ماه آینده، از زمان اعلام استراتژی باراک اوباما برای افغانستان، زمان سرنوشتساز و فرصت مهم برای دولت افغانستان تلقی شده است. در همین حال، مقامهای نظامی کشور و نیروهای آیساف میگویند مراحل تصفیهی مارجه و نادعلی به پایان رسیده و مرحلهی دوم، یعنی استحکام امنیتی درحال اجرا است. مقامها میگویند که در ولسوالی نادعلی مرحلهی پاکسازی تمام شده و مرحلهی تحکیم امنیت جریان داد. در مارجه هنوز تلاشها برای پاکسازی منطقه از طالبان ادامه دارد اما تعدادی از دکانها باز شده اند.

اما مسوولان میگویند که ماینگذاریها باعث کندی روند عملیات شده است. به گفتهی ظاهر عظیمی، در بیستوچهار ساعت گذشته، طالبان پنجاه مورد ماینگذاری کرده اند که از این رقم، سیویک ماین کشف و 19 حلقه ماین نیز انفجار کرده است. به گفتهی وی، با آن که انفجار این ماینها زخمیهایی برجای گذاشته، اما تلفات نداشته است.

وزارت دفاع میگوید که تا هنوز حدود صد نفر از طالبان کشته شده و پنجاه نفر دیگر نیز اسیر گرفته شده اند.

از سوی دیگر، سخنگوی نیروهای آیساف میگوید ممکن است برخی از شورشیان، در محل پنهان شده باشند.

ایریک تریمبلی، سخنگوی نیروهای آیساف میگوید: "این واقعیت است که برخی شورشیان ممکن است از محل بیرون رفته باشند، اما بعضی هم ممکن است در میان مردم ملکی، جایگزین شده باشند".

تریمبلی میگوید ممکن برخی از این طالبان به دلیل مسایل اقتصادی بجنگند و میشود در برنامهی ادغام مجدد، با پیشکش کردن فرصتهای اقتصادی، آنها را از مخالفت با دولت بازداشت.

تریمبلی گفت: "حکومت افغانستان کوشش میکند که برادران طالب را به روند ادغام مجدد بکشاند. آنها چانسی خواهند داشت که بنشینند و گفتگو کنند، و بخشی از فامیل خود باشند، بدون این که بروند و در کوهها پنهان شوند".

وی تاکید کرد آنعده از طالبانی را که به این روند نمیپیوندند و به شورشگری ادامه میدهند، از صحنه خارج خواهند کرد.

در همین حال، مقامهای نظامی داخلی و نیروهای آیساف میگویند که آخرین تلاشهای خود را به خرج میدهند که تلفات ملکی را به حداقل برسانند، اما جلوگیری صد درصدی از تلفات ملکی، ناممکن است.

تریمبلی میگوید مسوولیت کشتار افراد ملکی به عهدهی طالبان نیز است چون آنها به قصد زمینههای تلفات ملکی را مساعد میسازند. به گفتهی سخنگوی نیروهای آیساف آنها تا حد ممکن کوشش میکنند که تلفات ملکی را به حداقل برسانند. اما به گفتهی وی، "واقعیت این است که نمیشود همهی خطرها را ازبین برد" ولی تلاش میشود که هدفگیری دقیق و مشروع باشد.

هرچند گزارشها از مشکلات بیجاشدگان و عدم دسترسی آنها به غذا و خدمات صحی حکایت دارد، اما وزارت دفاع میگوید که وسایل و امکانات ضروری برای مهاجرین توزیع شده است.

ظاهر عظیمی: "3637 فامیل مهاجر شدند. برای مهاجرین آن وسایل و امکانات ضروری توزیع شده و جمهوری اسلامی افغانستان، برای پنج هزار فامیل هم امکاناتی را آماده ساخته در ولایت هلمند".

این درحالی است که براساس گزارشها، برخی از باشندگان هلمند در میان طرفهای درگیر گیرمانده اند و به دلیل ماینگذاریهای گسترده، نهادهای کمککننده به مردم دسترسی ندارند.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: آهنگ

آگهی