ظاهرعظيمي گزارش نشريه فرانسوي درباره ي فرارسربازن اردوي ملي را رد کرد | افغانستان | DW | 08.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ظاهرعظيمي گزارش نشريه فرانسوي درباره ي فرارسربازن اردوي ملي را رد کرد

" لوکن کارد اونشِني" هفته نامه اي فرانسوي درشماره اين هفته اش درگزارشي نوشته، "اردوي افغانستان 60 درصد نيروهاي جنگي اش در هلمند را از دست داده است."

ظاهرعظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان

ظاهرعظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان

اين درحاليست که ظاهرعظيمي، سخنگوي وزارت دفاع ملي افغانستان در گفت وگوبا دويچه وله صداي آلمان مي گويد: " اين دروغ بخاطري که دهها مورد آژانس هاي بين المللي درآنجا حضور دارند. اگرچنين خبري مي بود قطعاً روزنامه هاي ديگر هم به اين خبرتوجه مي کرد، بخصوص که با اين وسعت وحجم عنوان مطرح کرده اند."

عظيمي مي گويد:" درحال حاضر 10 هزار قوا از اردوي ملي درمارجه حضور دارد که درچارچوب 215 عمليات دارند."

هفته نامه " لوکن کارد اونشِني" به قول از افسران فرانسوي، عنواني نيکولا سرکوزي، رييس جمهورفرانسه، نوشته است: " اگرچه رقم کشته شدگان وشمار زخمي ها اندک مي باشد ولي آناني که از خدمت سربازي فرار کرده و کساني که استعفي نموده اند، افزايش مي يابد."

عظيمي مي گويد:" تلفات درکل عمليات که ما درمارجه داشتيم کمتر ازده نفربوده، همچنان در نادعلي. ضمناً فرار ما درکل اردو به شمول هلمند بين 6 تا 7 درصد را درماههاي اخير تشکيل مي دهد، يعني درجريان عمليات مارجه تا به حال."

به گفته ي عظيمي، احصاييه پذيرفته شده درسطح جهان براي اردو هاي داوطلب بين 6 تا 9 درصد است؛ بنابراين فراريان اردوي ملي افغانستان درحد متوسط است.

سخنگوي وزارت دفاع ملي افغانستان مي گويد درعين حال براي رد گزارش يادشده استدلال مي کند که " متاسفانه هيچ افسر فرانسوي دراين عمليات شرکت نداشت که حق اظهارنظري داشته باشد."

گزارش هاي نظامي فرانسويان در مورد پليس افغاني نيز چندان اميدوار کننده نيست. هفته نامه " لوکن کارد اونشِني" که مرتباً از دوسيه هاي مخفي نظامي اقتباس مي کند، مي نويسد: "بيش از 50 درصد استخدام شدگان معتاد به مواد مخدر اند. سربازان فرانسوي از فرار از خدمت زير بيرق، اختلاس، اعتياد به الکول و اعمال خشونت پليس عليه مردم گزارش مي دهند."

اما ظاهرعظيمي با کنايه درپاسخ به اين ادعا مي گويد: " خُب اگر60 فيصد فرارکرده اند، 50 درصد معتاد اند ديگر در اردو چيزي نمانده، حمتاً فرانسوي ها تنها جنگ مي کنند."

به نوشته اين هفته نامه "بيش از يک ربع پليس هاي ثبت شده " پليس هاي خيالي" اند، آنچه به حکمرانان منطقه زمينه تصاحب معاش شان را فراهم مي سازد.»

ژان-لويي گيورگلين، رييس ستاد ارتش پيشين فرانسه که اخيراً تقاعد کرده است، در وصيتنامه اش زيرنام «وصيت نامه افغانستان» به اين باوراست که فرانسه ضرورت حضور در افغانستان را ندارد.

حال سرکوزي عليه فشار هاي امريکا براي افزايش نيروهاي فرانسوي درافغانستان مقاومت کرده قراراست صرف 80 آموزگارديگر را به افغانستان بفرستد.

سیدروح الله یاسر

ویراستار: رسول رحیم

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

مطالب مرتبط

آگهی