طوفان هاريکن نوع گوستاف همايشهاي انتخاباتي جمهوريخواهان را به عقب انداخت | آلمان و جهان | DW | 01.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

طوفان هاريکن نوع گوستاف همايشهاي انتخاباتي جمهوريخواهان را به عقب انداخت

طوفان هاريکن نوع گوستاف هرچند با گشايش رسمي کانگرس جمهوريخواهان توام است، لاکن بسياري ازهمايشهاي آن را به عقب انداخت

مک کین می خواهد به مردم امریکا تلقین بکند که سیاستهای وی از بوش فرق دارند

مک کین می خواهد به مردم امریکا تلقین بکند که سیاستهای وی از بوش فرق دارند

بعد از بارك اوباما نامزد احراز مقام رياست جمهورى ايالات متحده امريکا از حزب ديموكرات، حالا نوبت به جان مك كين نامزد حزب حاکم جمهورى خواه رسيده است، تا داخل ميدان شود و موكلين خود را از آمالش براى دورهء آيندهء رياست جمهورى قوى ترين كشور جهان متيقن سازد۰

براى مك كين در كانگرس حزب جمهوريخواه براي تعيين نامزد مقام رياست جمهورى ايالات متحده امريکا ، از همه اولتر تلقين اين عقيده ارزش دارد، كه او سياست ج۰دبليو۰بوش را با تغيير چهره و قالب، ولى ماهيت سابق تعقيب نميكند۰

اين سياست مدار ۷۲ ساله و جنگ ديدهء ويتنام با اين تلقين در تلاش است، تا موكلينى را از جنا حهاى معتدل و ميانه بخود جذب كند۰ ميك كين، كه حين جنگ ويتنام مدتى را اسير و زير شكنجه نيز قرار گرفته بود و از آندوره براى منافع انتخاباتى خود استفاده برده است، در عين حال اوهرگز نميخواهد، كه طرفداران بوش را تا سرحد رو گردانى از خود آزرده سازد۰

سارا پالین معاون مک کین با وجودی که می تواند رای زنان را به دست آورد اما ازاموربین المللی چندان اطلاعی ندارد

سارا پالین معاون مک کین با وجودی که می تواند رای زنان را به دست آورد اما ازاموربین المللی چندان اطلاعی ندارد

بديهيست، پيمودن همچو راهى آسان نبوده و اندك غفلتى باعث باختن شهرت و چهرهء سياسى اش شده ميتواند۰ و بهمين سبب است، كه بوش در خلال كانگرس تعيين نامزد حزب جمهوريخواه گفتار كوتاهى از طريق ماهواره انجام داده و از زدن دهل همبستگى خود دارى مينمايد۰ بايد خاطر نشان ساخت، در واقعيت امر نيز ايندو هيچگاه يكديگر خود را تحمل كرده نتوانسته اند۰

مهمتر از ابراز پشتيبانى كاخ سفيد، معرفى معاون نامزد رييس جمهور و به اصطلاح امريكايى آن "رنينگ ميت" است۰جان ميك كين حين معرفى سارا پالين، گورنر ايالت الاسكا، اين زن سياست مدار ورزيده و جوان گفت: بارك اوباما اين جرئت را نداشت، كه يك زن را براى معاونيت رياست جمهورى در پهلوى خود قرار دهد۰ هرچند كه سارا پالين ۴۴ ساله قادر به جذب موكلين زن شده ميتواند، اما در مسايل بين المللى آنقدر كم تجربه است، كه اين پرسش پيدا ميشود، اگر ميك كين سالخورده ديگر قادر به دوام وظيفه اش نباشد، چگونه اين مهمترين مقام سياسى را در جهان پيش خواهد برد۰ و نيز اينكه سارا هرچند بحيث ژورناليست تحصيل يافته فعاليتهاى مطبوعاتى را به سود كاخ سفيد گسترش خواهد داد، ولى از درايت اقتصادى، اين تهداب و ضامن ابرقدرت بودن ايالات متحده امريکا به پيمانهء ضروري بهره ندارد۰

مطالب مرتبط

آگهی