طرح جدید نماینده ی ویژه وزارخارجه آلمان برای ثبات درافغانستان | افغانستان | DW | 13.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

طرح جدید نماینده ی ویژه وزارخارجه آلمان برای ثبات درافغانستان

وضعیت سیاسی امنیتی در افغانستان به صورت روز افزون رو به وخامت می رود. فعالیت های آلمان فدرال در خدمت این هدف است تا ثبات را افغانستان در یک محیط مشکل منطقه یی تامین کند.

موتسیلبورگ: این امر به هیچ کسی مخفی نیست، تا زمانی که در پاکستان پناهگاه امن برای طالبان ودیگر شورشیان وجود دارد، مسلماً که ممکن نیست تا افغانستان را به صورت متداوم مطمئن و با ثبات ساخت.

موتسیلبورگ:" این امر به هیچ کسی مخفی نیست، تا زمانی که در پاکستان پناهگاه امن برای طالبان ودیگر شورشیان وجود دارد، مسلماً که ممکن نیست تا افغانستان را به صورت متداوم مطمئن و با ثبات ساخت."

با تعیین برند موتسیلبورگ (Bernd Mützelburg) به عنوان فرستاده ی وزارت خارجه آلمان برای افغانستان و پاکستان، آلمان می خواهد فعالیت های دیپلماتیک اش را در منطقه بازهم هرچه بیشتر تشدید کند.

در بیان استراتیژی جدید ِ ایالات متحده امریکا برای حل بحران افغانستان، اهیمت موقعیت کشور همسایه پاکستان بسیار مهم تلقی می شود. انتخاب ریچارد هولبروگ به عنوان فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان در رابطه با همین راهبرد قرار دارد. برند موتسیلبورگ، فرستاده ویژه وزرات خارجه آلمان برای افغانستان و پاکستان، به خود در گام نخست به حیث همکار و همتای مسقیم هولبروک می نگرد، تا با هم دیگر تلاش های دیپلماتیک مشترک را درجهت تامین ثبات افغانستان تشدید نمایند. از نظر موتسیلبورگ طرح آلمان برای افغانستان، فعالیت درهم آمیخته از بازسازی ملکی و حمایت نظامی است. اوباره ی جزییات طرحش می گوید:

نظر به طرح حکومت آلمان برای افغانستان، مساله اساسی در این کشور انکشاف بازسازی ملکی و بازسازی نهاد های کارا می باشند.

نظر به طرح حکومت آلمان برای افغانستان، مساله اساسی در این کشور انکشاف بازسازی ملکی و بازسازی نهاد های کارا می باشند.

"من به این نظرم که ویژگی عملیات آلمان در افغانستان همیشه بر این اصل مبتنی بوده است که عامل نظامی باید در خدمت باز سازی و بازسازی در خدمت دولت سازی قرار گیرد. ما می دانیم که رشد و انکشاف می تواند فقط در یک محیط با امن، وجود داشته باشد که سربازان ما این امر را تامین می کنند. ما این را نیز می دانیم که بازسازی درازمدت نیرو های امنیتی افغانستان فقط زمانی می تواند عملی شود که سر بازان آلمانی ما و پلیس آلمانی ما آموزش نیرو های امنیتی افغانستان را به عهده بگیرند. من تکرار می کنم، مرکز ثقل تلاش های ما، در فعالیت ملکی قرار دارد."

نظر به طرح حکومت آلمان برای افغانستان، مساله اساسی در این کشور انکشاف بازسازی ملکی و بازسازی نهاد های کارا می باشند. به این وسیله باید افغانستان روزی در موقعیتی قرار گیرد که مسوولیت هایش را کاملاً خود به عهده گیرد. موتسیلبورگ به وضاحت به این نکته اشاره می کند که هیچ صلحی بدون توسعه و برعکس هیچ انکشاف و بازسازی ای بدون صلح نمی تواند وجود داشته باشد.

موتسیلبورگ: تا به حال امریکایی ها اساساً با یک دست آنهم با دست چپ در تلاش تامین ثبات در افغانستان بودند.

موتسیلبورگ:" تا به حال امریکایی ها اساساً با یک دست آنهم با دست چپ در تلاش تامین ثبات در افغانستان بودند."

ایالات متحده امریکا با طرح راهبرد جدید برای افغانستان، در طرح پیشین آن کشور در مورد ثبات بخشی افغانستان تجدید نظر به عمل آورد. ا ین امر از دید موتسیلبورگ نیز چانس برای ثبات بخشی و بازسازی افغانستان را بی اندازه افزایش داده است. او در این باره گفت:" تا به حال امریکایی ها اساساً با یک دست آنهم با دست چپ در تلاش تامین ثبات در افغانستان بودند. آنان با دست راست در منازعه عراق مشغول بودند. در این میان امریکایی ها به این نظراند که بازسازی و ثبات افغانستان، برای آن ها موضوع کلیدی درجه یک در سیاست خارجی است و باید منابع لازمی را نیز درخدمت این موضوع قرار داد."

گسترش فعالیتهای طالبان درپاکستان

گسترش فعالیتهای طالبان درپاکستان

موتسیلبورگ، فرستاده ویژه وزرات خارجه آلمان جبنه دومی راهبرد امریکا برای افغانستان را در این نکته می بیند که حالا امریکایی ها به رهبری اوباما جداً در تلاش جلب همکاری ها با دوستان و متحدانش هستند:"طبعاً که تاکنون نیز سهم گیری شرکا برای امریکا مهم بوده است. اما تفاوت زیادی در داوری وضعیت، اهداف و اولویت ها که درعمل پیاده شدند، وجود داشت."

ازدید موتسیلبورگ اگر فعالیت های نظامی آلمان به عنوان ابزاری درجهت به وجود آوردن شرایط برای بازسازی در سرزمین هندوکش در نظر گرفته شود، در آن صورت ایالات متحده امریکا به امر بازسازی کم بها داده است. برای آن ها وسایل عمده برای بازسازی در واقع در اختیار فرماندهان نظامی قرار گرفته بودند، زیرا مسایل نظامی در قدم اول و بازسازی در امور ملکی به عنوان عامل کمکی در قدم دوم قرار داشت. اما حالا وضعیت به صورت اساسی تغییر یافته است؛ از دید موتسیلبورگ موقف ایالات متحده امریکا حالا با عملیات امنیت شبکه ای آلمان قابل مقایسه است. فرستاده ویژه وزرات خارجه آلمانی، جنبه دیگر استراتیژی امریکا برای افغانستان و پاکستان را در این نکته می بیند که حل منازعه و بحران افغانستان را باید فقط در چارچوب انکشاف و چگونگی اوضاع منطقه در نظر گرفت. او در باره نقش کلیدی پاکستان در این زمینه می گوید: " این امر به هیچ کسی مخفی نیست، تا زمانی که در پاکستان پناهگاه امن برای طالبان ودیگر شورشیان وجود دارد، مسلماً که ممکن نیست تا افغانستان را به صورت متداوم مطمئن و با ثبات ساخت."

موتسیلبورگ به وضاحت به این نکته اشاره می کند که هیچ صلحی بدون توسعه و برعکس هیچ انکشاف و بازسازی ای بدون صلح نمی تواند وجود داشته باشد.

موتسیلبورگ به وضاحت به این نکته اشاره می کند که هیچ صلحی بدون توسعه و برعکس هیچ انکشاف و بازسازی ای بدون صلح نمی تواند وجود داشته باشد.

موتسیلبورگ به طالبانیزه شدن و افزایش بنیاد گرایی رو به افزایش در پاکستان اشاره می کند که نه تنها به ثبات افغانستان، بلکه به ثبات در تمام منطقه بی نهایت صدمه وارد می کند. او دراین باره می گوید: "باید یک بار تصور کرد، چه اتفاق خواهد افتاد اگر واقعاً روزی در پاکستان نیرو های افراطی بیناد گرایان به قدرت برسند؛ در دولتی که 180 میلیون جمعیت دارد و دولتی که دارای بمب اتم است."

از نظراو به این جهت جامعه جهانی فقط زمانی موفق به با ثبات کردن افغانستان می شود که در پاکستان نیر نیروهای افراطی به شکست مواجه گردند.

تغییر بنیادی در شیوه فکری ایالات متحده امریکا در رابطه با جنگ علیه هراس افگنی منجر به آن شده است که همه دولت های جامعه جهانی در یک صف قرار گیرند و در یک مسیر حرکت کنند.

صمیمی/مبلغ

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی