طرح برنامۀ ده ساله اشرف غنی براي آيندۀ افغانستان | افغانستان | DW | 24.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

طرح برنامۀ ده ساله اشرف غنی براي آيندۀ افغانستان

در رابطه با راهبرد سياسي و اقتصادي ادارۀ جديد اوباما رييس جمهور امريکا، اشرف غني احمد زي رييس انستيتوت براي کارايي دولت و وزير ماليۀ پيشين افغانستان، طرح چارچوب برنامۀ ده ساله براي آيندۀ افغانستان را ارائه داد.

اشرف غني احمد زي رييس انستيتوت براي کارايي دولت و وزير ماليۀ پيشين افغانستان

اشرف غني احمد زي رييس انستيتوت براي کارايي دولت و وزير ماليۀ پيشين افغانستان

با اين طرح، اداره اوباما به وضاحت تمام وسايل و اهداف ايالات متحده امريکا را مورد توجه قرار داده است. اما انتقال اين اهداف در عمل، نيازمند شناخت اوضاع گذشته و در نظر گرفتن اولويت براي آينده مي باشد. به هرحال اين اهداف عملي هستند، اگر ضرورت و نيازمندي هاي مردم افغانستان در راهبرد هاي ايالات متحده امريکا در نظر گرفته شوند.

ادارۀ جديد امريکا به روشني تمام درک کرده است که دستاورد هاي اين اهداف نيازمند يک رهيافت ميان مدت مي باشد. تکيه گزارش آقاي اشرف غني احمد زي بر اين نکته متمرکز است تا راه عملي ساختن اين اهداف مشخص گردد.

خطر هاي اساسي که افغانستان را تهديد مي کند

به نظر احمد زي افغانستان با چهار خطر اساسي مواجه است:

1- شبکۀ القاعده به عنوان يک نيرو با تجديد قوا، بين دو کشور افغانستان و پاکستان، به سهولت از مرز هاي غير قابل کنترول در رفت و آمد است.

2- شورش چندين جانبه با منابع جديد و گسترده که خطر متداومي را فرا راه افغانستان و بازي گران بين المللي قرار داده است.

3- توليد مواد مخدر، جريان عمليۀ آماده ساختن آن ها که در رابطه با فساد مالي و کاربرد خشونت که در دست هاي افراد محدودي تمرکز يافته اند.

4- بالاخره حکومت داري ناتوان کشور. همه اين ها موجب شده است که به بسياري از ارگان هاي حکومتي، به صورت ابزار هاي فساد مالي نگريسته شوند، نه به عنوان مشروعيت بخشي و حکومت قانون.

اين خطر ها منجر به اين شده است که جامعۀ بين المللي به انکشاف يک رهبرد يگانه و ميکانيزم همکاري دست نيابد. به نظر اشرف عني احمد زي، توافق روي يک راهبرد مشترک و مهيا شدن امکانات همکاري، يکي از پيش شرط هاي موفقيت در افغانستان است. او تمايلات نخبه هاي افغانستان را به حمايت از بي ثباتي، به عوض توجه به اصلاحات نهادي، يکي از موانع کليدي ديگر خوانده است. از نگاه او بايد حوزه فعاليت هاي سياسي در افغانستان در جهتي که زمينه را براي شناخت و ظهور همکاري هاي بيشتر براي يک کشور با ثبات و شگوفا آماده سازد، توسعه يابد.

گزارش اشرف غني اولويت ها در بخش وظايف دولت سازي و همچنان خود کفاسازي در رابطه با روند اصلاحات را مورد بررسي قرار مي دهد.

با طرح برنامه ده ساله در جهت کنترول کشور، وفاداري مردم آن کشور، حکومت افغانستان مي تواند به تحقق چهار نظم نهادي بپردازد:

بخش اول، شامل حکومت قانون است که افغان ها بايد مطمئن گردند که دولت آنها از تماميت ارضي شان دفاع و امنيت آن ها را به صورت موثر تأمين مي کند.

بخش دوم، تشکيل بازار هاي خريد و فروش، به وجود آوردن امکانات کار و شغل دايمي جهت از ميان بردن بيکاري در ميان جوانان مي باشند تا حلقۀ جذب جوانان به شورشيان و توليد کنندگان مواد مخدر، از ميان برداشته شود. اين نکته شامل ابتکارات در بخش هاي زراعتي نيز مي گردد.

بخش سوم، به ساختار ها توجه داشته تا امکانات دروني کشور در راه شگوفا شدن جهات مختلف انرژي فن آوري هاي جديد، در رابطه با سياست هاي اجتماعي و برنامه هاي انکشاف دهات در جهت امور صحي، از پايين به بالا، آماده گردند.

بخش چهارم، فعاليت هاي حوزۀ عامه را در بر مي گيرد تا اطمينان يافت که از منابع خارجي به شکل موثر و در حمايت از بودجۀ دولت به حيث وسيلۀ مرکزي بهره برد اري مي شود. اين موضوع اداره موثر عامه، بخش هاي فرهنگي، حفظ محيط زيست و حقوق ملکيت را نيز شامل مي گردد.

در نتيجه او گفته است که اوضاع در افغانستان بسيار پيچيده است، اما دستيابي به اهداف صلح و شگوفايي ناممکن به نظر نمي آيد. تمرکز جامعه بين المللي در پيوند با پويايي دروني، زمينه واقعي را براي تغييروضيعت ميليون ها انسان در افغانستان آماده مي سازد.

اِ سي يو اِس/ مبلغويراستار: ياسر

آگهی