طالبان نفوذ شان را درمناطق مرزي پاکستان ازدست داده اند | افغانستان | DW | 18.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

طالبان نفوذ شان را درمناطق مرزي پاکستان ازدست داده اند

درمنطقه مرزي ميان افغانستان وپاکستان نيروهاي تندرو طالب؛ بنابر ارزيابي يورگ شولتز، کارشناس امور پاکستان به صورت فزاينده اي نفوذشان را ازدست مي دهند.

انتخابات ماه فبروری وشکست طالبان از حکومت محلی طالبان جادو زدایی کرد

انتخابات ماه فبروری وشکست طالبان از حکومت محلی طالبان جادو زدایی کرد

بنابرنظر اين دانشمند علوم سياسي فقط يک اقليت بسيار کوچک دراين منطقه روي طالبان حساب مي کنند. شولتز که يک سياست شناس ومولف کتاب است ، اين مطالب را ضمن مصاحبه اي با ماهنامه سياست انکشافي موسوم به " ولت زيختن" ابرازداشته است. ازنظرشولتزطالبان با پشتونها يکي نيستند.

شولتز دليل اين امر را که اسلامگرايان درانتخابات ماه فبروري درايالت شمالغربي پاکستان شکست خوردند، همانا ازبين رفتن جادوي حکومت محلي اسلامگرا دراين منطقه مي داند. ازنظر شولتز؛ " مردم ديدند که احزاب اسلامي نيز نمي توانند مشکلات آنها را حل بکنند." دراين مناطق وضع امنيتي بدتر گرديد، امورصحي وتعليم وتربيت ازديده فروگذاشته شدند.

بنابرارزيابي شولتز، بين رهبران سنتي قبايل دراين مناطق وطالبان يک رقابت وجود دارد. طالبان بيشتر ازاقشارپاييني وبه ويژه ازدهقانان بيزمين سربازگيري مي کنند. شولتز معتقد است که " ازاين نگاه تقويت طالبان مي تواند به مثابه يک انقلاب اجتماعي درنظرگرفته شود که ساختارهاي موجود قدرت را متزلزل مي سازد. "

آگهی