طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را رد مي کنند | افغانستان | DW | 25.10.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را رد مي کنند

شورشيان طالب به روزشنبه تصميم شان را بر ادامه جنگ درافغانستان مورد تاکيد قرار داده و مذاکرات صلح را با حکومت حامد کرزي درافغانستان ، تا زماني که نيروهاي خارجي دراين کشورحضور دارند، رد کرده اند.

رهبری طالبان انتشار خبرمذاکرات مکه را اقدامی برای ایجاد نفاق درصفوف شان می داند

رهبری طالبان انتشار خبرمذاکرات مکه را اقدامی برای ایجاد نفاق درصفوف شان می داند

درحالي که پاياني براي جنگ درافغانستان درچشمرس قرار ندارد وجنگ ضد ترور وارد هشتمين سال خود مي گردد، رهبران غربي اکنون اعتراف مي کنند جنگ را نمي توان برد و براي تامين صلح درکشوري که همين امسال 4000 کشته داده است، به مذاکره متوسل مي شوند.

درماه گذشته ، عربستان سعودي ميزبان يک نشست شخصيتهاي جانبدار حکومت افغانستان و وبرخي ازمقامات پيشين طالبان بوده است، که بنابرنظر تحليلگران گام کوچگي درجهت مذاکرات بسياراساسي پنداشته مي شود.

لاکن طالبان ازشرکت شان درمذاکرات عربستان انکار مي کنند وگفته اند که خبراين مذاکرات براي آن انتشار داده شد تا جنبش طالبان را که درنظر دارد امسال حملاتش را بيشتر ساخته ونفوذش را درحومه هاي پايتخت گسترش دهد، دچارنفاق سازد.

طالبان ضمن اعلاميه اي گفته اند :" براي ارتشهاي اشغالگر ناممکن خواهد بود تا پيشرفت جهاد را به تعويق انداخته و امت اسلامي را درافغانستان متوقف گرداند"." امارات اسلامي مي خواهد تاروشن بسازد که تنها راه حل و موفقانه ترين راه براي حل معضله افغانستان درآن است که نيروهاي خارجي اين کشور را بدون قيد وشرط ترک بگويند".

امسال افغانستان ؛ پس ازآنکه نيروهاي ائتلاف تحت فرماندهي ايالات متحده امريکا دراواخر سال 2001 تصميم گرفت تا حکومت طالبان را سقوط داده ونيروهاي القاعده را درهم کوبد، بدترين خشونتها را تجربه کرده است.

مقامات حکومتي درايالات متحده امريکا دستور داده است تا ستراتژي اين کشور درافغانستان مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد. هردو نامزد رياست جمهوري درامريکا وعده کرده اند که برعکس گذشته ها که مسائل افغانستان درسايه جريانهاي عراق قرارمي گرفت، اين بارتمرکزتوجه را به جانب افغانستان معطوف دارند.

درحاليکه بسياري درغرب به اين نتيجه رسيده باشند که جنگ درافغانستان با پيروزي پايان يافته نمي تواند، تحليلگران براين نظر اند که امکان ندارد طالبان با مشاهده بي نظمي دربين دشمنان شان ، حاضر به شرکت درمذاکرات صلح گردند.

مطالب مرتبط