طالبان خواهان اتحاد با نيروهاي مخالف حکومت افغانستان گرديدند | افغانستان | DW | 26.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

طالبان خواهان اتحاد با نيروهاي مخالف حکومت افغانستان گرديدند

طالبان اعلام نموده اند که تا بيرون رفتن همه نيروهاي خارجي ازافغانستان مي جنگند وبراي اين منظور از نيروهاي مخالف حکومت افغانستان دعوت به اتحاد نموده اند.

اکنون طالبان با گشاد دستی بی سابقه طرح تفاهم واتحاد با تنظیمی های جهاد را مطرح می سازند

اکنون طالبان با گشاد دستی بی سابقه طرح تفاهم واتحاد با تنظیمی های جهاد را مطرح می سازند

پس ازآغاز مذاکرات صلح با حکومت پاکستان ، جنبش اسلامي تندرو طالبان به روز دوشنبه ازمجاهدان افغانستان تقاضا نمود تا به جنگ آنها عليه نيروهاي خارجي درافغانستان بپيوندند.

دريک اعلاميه انترنتي طالبان آمده است که دروازه " براي مذاکره ، توافق و گفتگو با همه مجاهدين هميشه بازاست". دراعلاميه گفته مي شود که شايد نيروهاي مخالف حکومت " به اين تفاهم رسيده باشند که زمان جهاد مسلحانه عليه نيروهاي اشغالگرصليبي فرا رسيده است".

برهان الدين رباني رئيس جمهورپيشين افغانستان ورهبرنيروهاي مخالف حکومت اخيراً خواهان تلاشهاي جدي جهت مذاکره با طالبان که تاسال 2001 يکي ازشديد ترين مخالفان وي به شمار مي رفتند، شده بود. مجاهدين که دردهه هشتاد قرن گذشته عليه شورويهاي اشغالگر جنگيده بودند، دردهه نودپيش ازآنکه طالبان به قدرت برسند، عليه همديگرجنگيدند.

برهان الدین ربانی رئیس جمهورپیشین ورهبرنیروهای مخالف حکومت افغانستان خواهان تلاشهای جدی برای مذاکره با طالبان است

برهان الدین ربانی رئیس جمهورپیشین ورهبرنیروهای مخالف حکومت افغانستان خواهان تلاشهای جدی برای مذاکره با طالبان است

پس ازآنکه حکومت پاکستان مذاکراتش را با طالبان آغازکرده است، بنا به تخمين مقامات ناتو حملات طالبان درافغانستان افزايش يافته است. اين حملات بيشتر درمناطق مرزي شرق افغانستان شدت يافته اند. يک سخنگوي ناتو دراين رابطه گفته است؛ شدت اين حملات به خاطر آن است که ارتش پاکستان حملاتش را عليه طالبان متوقف ساخته است.

حکومت جديد پاکستان اين مذاکرات را براي آن به راه انداخته تا درصورت امکان يک تشنج زدايي درمبارزه بين نيروهاي مذهبي وسکولار( علماني ) درآن کشور به وجود بيايد.پاکستان ازکشورهايي به شمار مي رود که متحد بسيار نزديک ايالات متحده امريکا را درجنگ ضد ترور تشکيل مي دهد.

ناتو وايالات متحده امريکا بيش از 62000 سرباز درافغانستان دارند که ازآن جمله قريب 3500 سرباز آن آلماني مي باشند.

آگهی