طالبان تهديد به حمله درسرتاسرافغانستان نموده | افغانستان | DW | 21.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

طالبان تهديد به حمله درسرتاسرافغانستان نموده

شورشيان طالب يک دورديگرحملات عليه نيروهاي نظامي افغان وخارجي را اعلام نموده وگفته اند که اين بارتوجه شان را به شمال افغانستان که منطقه بالنسبه آرامي است معطوف مي دارند.

رهبران طالبان عملیات جدید شان را غزوه البدر نامگذاری کرده اند

رهبران طالبان عملیات جدید شان را غزوه البدر نامگذاری کرده اند

طالبان اين حملات جديد شان را به گفته سخنگوي شان غزوه البدرخوانده وگفته اند که اهداف آن درشمال وجنوب افغانستان قراردارد.

اين اظهارات طالبان هنگامي صورت مي گيرد که ايشان به دنبال گروگان گرفتن دوکارمند فرانسوي موسسه امداد رساني تيري دانفانس ، امروزشنبه تقاضا نمودند که نيروهاي فرانسوي افغانستان را ترک بگويند وطالبان زنداني شده دربدل رهايي دوگروگان آزاد شوند.

يوسف احمدي سخنگوي طالبان گفته است که :

" به زودي ماعمليات جيد خود را که غزوه البدرنام دارد، ازشمال به جنوب شروع مي کنيم "

دراين ميان ظاهرعظيمي سخنگوي وزارت دفاع افغانستان اين تهديدها را بي اساس خوانده وگفته است:

" اين حرفها چيزي بيش ازيک توطئه تبليغاتي نيستند."

ازآغازسال جاري مسيحي بدينسوحدود چهل سربازخارجي درافغانستان جانهاي شان را ازدست داده اند. طالبان به مثابه بخشي ازتاکيتيکهاي شان اخيراً به تقليد ازشورشيان عراق به پيمانه زيادي ازبمبهاي کنارسرک استفاده مي کنند. همچنان ايشان به تقليد ازشورشيان عراقي به پيمانه وسيعي دست به آدم ربايي مي زنند که بيشترگروگانهاي آنها شهروندان خارجي مي باشند. اين اقدامات وتاکتکيهاي طالبان براي آنست تا برکشورهاي غربي فشاروارد گردد که نيروهاي شان را ازافغانستان بيرون بکشند.

مطالب مرتبط

آگهی