طالبان بي نظيربهوتو را تهديد به حمله انتحاري نموده اند | آلمان و جهان | DW | 16.10.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

طالبان بي نظيربهوتو را تهديد به حمله انتحاري نموده اند

درحاليکه طالبان تهديد نموده اند بي نظيربهوتو را با برگشت دوباره اش به پاکستان به قتل مي رسانند، وتصميم مقامات پاکستاني درمورد سرنوشت بي نظيربهوتو هنوزمعلق است، نخست وزيراسبق پاکستان درنظردارد به روزپنجشنبه دوباره به کشورش برگردد.

با همه این آمادگیهای اعضای حزب مردم پاکستان ، هنوز تصمیم محکمه درمورد عفو بهوتو روشن نیست

با همه این آمادگیهای اعضای حزب مردم پاکستان ، هنوز تصمیم محکمه درمورد عفو بهوتو روشن نیست

بي نظيربهوتو که قبلاً براي دو دور نخست وزيرپاکستان بوده است، ازجانب بيت الله محسود قوماندان طالبان پاکستاني تهديد شده است که به هنگام برگشتش به کشور با حمله انتحاري مواجه مي گردد.

مادامي که بهوتو درسال 1986 ازتبعيد به وطن برگشت ، يک مليون نفر ازوي استقبال کردند. سيزده سال پس وي مجبورگرديد با توجه به اتهامات فساد مالي که عليه او توسط نوازشريف صدراعظم وقت بسته شده بود، دوباره پاکستان را ترک بگويد.

اين باررهبران حزب مردم پاکستان انتظار دارند تا 200000 انسان را درسرکها بسيج کنند وبراي امنيت بهوتو ازوسايط نقليه زرهدار وابزارتکنيکي که مانع سوء قصد شود استفاده بکنند. آنها همچنان ازحکومت پاکستان خواهان تدابيرحفاظتي براي جان بهوتو شده اند. گفته مي شود که حدود 3500 سرباز وپليس براي حفاظت وي توظيف خواهند گرديد.

نکته جالب اين است که بهوتو درآخرين مصاحبه اش با روزنامه گاردين بريتانيا گفته است که وي " بيشترنگران تهديدها دردون حکومت" مي باشد. وي اذعان نموده است که برخي افسران نظامي بازنشسته که عليه اشغال افغانستان توسط شوري درسالهاي 1980 جنگيده اند، منبع اصلي خطر را براي وي تشکيل مي دهند. بهوتوگفته است : " آنها هواداران زيادي دردواير حکومتي واستخباراتي دارند".

برگشت بهوتو به پاکستان هنگامي صورت مي گيرد که رئيس جمهورتصميم گرفته است ازمقام لوي درستيز يا رئيس ستاد ارتش منصرف شود . اما مشروعيت برد انتخاباتي مشرف هنوز ازجانب دادگاه عالي پاکستان تاييد نشده است. درعين زمان دادگاه بايد حکم صادربکند که آيا حکومت حق دارد اتهامات فساد مالي بهوتو را ببخشد ويانه ؟

رئيس جمهور که با اضطراب مي کوشد براي يک دورپنج ساله ديگر درصحنه سياسي پاکستان ظاهرشده شود ، دوبارازبهوتو تقاضا نموده است که تا صدور حکم محکمه برگشتش را به پاکستان به تعويق بياندازد. بهوتو ازآن هراس دارد که مبادا محکمه فرمان رئيس جمهوربراي عفو وي را لغو قرارداده واورا دربرابرمحاکمه شدن آسيب پذيرسازد.

جبهه رياست جمهوري درپاکستان نيز دراين ارتباط علايم مختلفي صادرنموده اند. درحاليکه شيخ احمد وزيرترانسپورت ويکي ازمعتمدين جنرال مشرف اطمينان داده است که بهوتو زنداني نخواهد گرديد؛ شوکت عزيزنخست وزيرپاکستان اشاره به امکان بازداشت وي نموده وگفته است : " وي آزاد است که بيايد، شما مي دانيد که قوانين کشور درقسمت وي مانند سايرشهروندان پاکستان ؛ به اجرا درمي آيد".

برگشت بهوتو به پاکستان ازجانب بريتانيا وايالات متحده امريکا نيز با اضطراب انتظارکشيده مي شود. زيرا اين دوکشور براين نظراند که تشکيل تيمي ازبهوتو ومشرف ؛ ضامن ثبات دراين کشور داراي قدرت اتومي مي گردد. آنها همچنان اميدواراند که با تشکيل چنين تيمي اقدامات جدي عليه القاعده وطالبان درمناطق قبيله اي هم مرز با افغانستان اتخاذ گردد.

با وجودي که بهوتو سالها ازکشورش دوربوده است، اما ازيک موقعيت قهرمان گونه برخورداراست. اين قسماً به خاطر ميراثهاي خانوادگي وي مي باشد. ذوالفقارعلي بهوتوصدراعظم اسبق پاکستان ؛ پدربي نظيربهوتو ، دوسال پس ازآنکه توسط کودتاي نظامي اي ازوظيفه اش سبکدوش گرديد؛ در1979 توسط ديکتاتوري نظامي جنرال ضياءالحق حلق آويز شد.

مطالب مرتبط