طالبان بارديگرمذاکره بادولت افغانستان را رد کردند | افغانستان | DW | 24.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

طالبان بارديگرمذاکره بادولت افغانستان را رد کردند

طالبان درمذاکره براي صلح با حکومت افغانستان مانند ديگرافراط گرايان شرکت نمي کنند. يک سخنگوي طالبان اسلاميست روز سه شنبه گفت، تا زماني که نيروهاي غربي درکشورباشند، آنها به مذاکره نخواهند پرداخت.

default

اين سخنگوي طالبان گفته است: " اگرنمايندگان گروه حزب اسلامي درحال مذاکره درکابل هستند، اين تصميم خودشان است."

در پي تلاش هاي حامدکرزي ، رييس جمهورافغانستان، براي صلح، يک هيئت عالي رتبه حزب اسلامي حکمتيار درحال گفت وگو با مقامات افغانستان است.

حزب اسلامي حکمتيار که ازمخالفان دولت و حضورنيروهاي ناتو درافغانستان است، پيش ازاين خروج نيروهاي خارجي پيش شرط مذاکره گفته بود.

حکمتيارکه ازهمپيمانان طالبان بود، درماههاي اخير برخي ازافراد وي درشمال افغانستان با نيروهاي طالبان برسرکسب قدرت بيشتر باهم درگيرشدند که دراثرآن شماري ازافراد دو طرف به قتل رسيدند.

رسانه ها/ یاسر

ویراستار: مبلغ

آگهی