طارق نبی: ″به نام دين بهره برداری سياسی نکنيد″ | مصاحبه ها | DW | 05.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

طارق نبی: "به نام دين بهره برداری سياسی نکنيد"

بازداشت غوث زلمی روزنامه نگار افغان به اتهام اينکه ترجمه ی نادرست از قران شريف را بدون متن اصلی چاپ و در بين مردم توزيع نموده است، از طرف برخی از علمای دينی افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است.

ترجمه ی قرآن شريف نه تنها اشکال ندارد بلکه اجر هم دارد

"ترجمه ی قرآن شريف نه تنها اشکال ندارد بلکه اجر هم دارد"

آقای طارق نبی استاد دانشکده ی شرعيات دانشگاه هرات از ديد شرعي چنين استدلال ميکند که ترجمه ی قران حتی در زمان پيامبر اسلام، حضرت محمد (ص)، توسط سلمان فارس صورت گرفته است.

بنابر اظهارات طارق نبی، سلمان فارسی يکی از اصحاب پيامبر، به تشويق آن حضرت، برخی از آيات قرآن شريف را به فارسی ترجمه نموده و به همزبانانش به فارس ميفرستاده است. آقای نبی به اين باور است که ترجمه ی قرآن شريف نه تنها اشکال ندارد بلکه اجر هم دارد. بخصوص به اين دليل که آگاهی يافتن از محتوای قرآن شريف برای مسلمانانيکه به زبان عربی تکلم کرده نمی توانند، تنها از راه ترجمه ممکن است.

آقای نبی به اين موضوع نيز اشاره ميکند که چاپ ترجمه ی قرآن شريف بدون متن اصلی آن تخطی از احکام دين حساب نمی گردد، هر گاهي که اين ترجمه به نام ترجمه معرفی شده باشد. به اين اساس اين استاد دانشکده ی شرعيات دانشگاه هرات، برگردان متن عربی قرآن شريف به فارسی دری را يک خدمت بزرگ برای مسلمانان افغانستان می خواند. او چنين دليل می آورد که اگر اشتباهی در متن ترجمه ی که از طرف آقای غوث زلمی به چاپ رسيده است، وجود داشته باشد، بايد با تحقيق دقيق علما روی اين موضوع، برخورد اسلامی با برگرداننده اين اثر صورت بگيرد.

برخورد اسلامی يعنی اينکه، علمای مسوول بايد مترجم را دعوت نموده و با او در مورد اشتباهاتش بحث نمايند. به اين شکل ميتوان از تکرار اشتباهات در چاپ بعدی جلوگيری نمود. به گفته ی آقای طارق نبی برخورد احساساتی که حالا با این قضیه صورت گرفته است، ناشی از آن است که برخی ازگروه های سیاسی با سوء استفاده از نام دین، خواهان بهره برداری سیاسی از اين قضيه ميباشند و عمدا ً یک موضوع کوچک را با شاخ و برگ دادن های سیاسی بزرگترازآن چه که است جلوه ميدهند.

به همین شکل مولوی عارف عضو شورای علمای ولایت قندهار از برخورد غیراصولی با قضیه چاب ترجمه ی قرآن شریف درکابل هشدار داده و چاپ آنرا عمل غیراسلامی نمی داند. او نیز به این باوراست چاپ ترجمه ی قرآن شریف به هرزبان که باشد مجاز بوده و اگر اشتباهات درمتن ترجمه وجود دارند باید با بررسی دقیق با مترجم در میان گذاشته شود.

مولوی عارف منتقدین آقای غوث زلمی را متهم به برخورد غیری اسلامی و اصولی نموده و خواهان این گردیده تا منتقدين با ارائه نمودن دلايل دقيق اشتباهات مترجم را روشن بسازند.

در این میان آقای غوث زلمی اتهامات را که علیه او ارائه شده اند رد نموده وگفته است که هدف او به هیچ صورت تخطی از احکام دین مقدس اسلام نبوده است. در عين حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان خواهان برخورد جدی با مسوولین چاپ ترجمه ی قرآن شریف به زبان فارسی دری شده اند، بدون اینکه جرم کسانیکه مجرم معرفی میگردند، تثبیت شده باشد.

قرار است تا ارگان های رسمی حکومت در مورد قضیه قرآن شریف تحقیق نمایند تا با مسوولین برخورد قانونی صورت بگیرد.

آگهی